Kad kreditai netaptų prakeiksmu
Nuo ko priklauso verčiamų tekstų kaina

Easyshine.eu – ekologiškas automobilio plovimas be vandens

Eye
Tvarkingas ir švarus automobilis – kiekvieno vairuotojo pasididžiavimas. Kad mašina išliktų nepriekaištingos išvaizdos, ją, žinoma, reikia tinkamai prižiūrėti, dažnai valyti ir plauti. Mieste tuo pasirūpinti yra pakankamai sunku, tačiau dabar visa tai galima padaryti su Easyshine.eu – ekologiškomis ir vandens nereikalaujančiomis priemonėmis.

Įprastam automobilio plovimui reikia daug vandens, o mieste ar ankštuose kiemuose to padaryti tiesiog neįmanoma. Negana to, už automobilio plovimą nuosavame kieme gresia baudos, todėl išeities reikia ieškoti kitur. Plovyklose eilės didelės, laikas spaudžia, tad dažnam ir pakankamai greitam automobilio plovimui reikia ieškoti priimtino ir optimalaus pasiūlymo. Žinoma, jo nereikia niekur toli ieškoti. Dabar yra ir naujas sprendimo būdas , kuriam nereikia nei vandens, nei jokių ypatingų plovimo technikų. Tai automobilio plovimas ekologiškomis plovimo priemonėmis. 

Taip, ekologiški automobilio plovimo ir priežiūros reikmenys Lietuvoje jau nebe naujovė. Tai –  revoliucinė nanotechnologijomis paremta priemonė, itin efektyviai ir patikimai šalinanti purvą nuo automobilio paviršiaus. Pakanka užpurkšti šį produktą ant nešvaraus paviršiaus ir su mikropluoštą turinčia šluoste kruopščiai nuvalyti. Ploviklis sudarytas iš biologiškai purvą skaidančių medžiagų ir savo sudėtyje neturi nei aplinkai, nei žmogui kenksmingų priemaišų. Iš pirmo žvilgsnio toks automobilio plovimas gali ir nesukelti pasitikėjimo, tačiau šios priemonės yra daug labiau efektyvesnės už įprasto vandens ir automobilinių putų kombinaciją. Tai ekologiškas, ilgaamžiškesnis ir kur kas patogesnis automobilio plovimo būdas, kurį galite atlikti ir Jūs patys.

Plovimui naudojami tik kokybiški ir patentuoti Easyshine.eu gaminiai automobilį padengia specialia danga, kuri paviršiui suteikia hidrofobinių savybių, lengvai atstumiančių vandenį, dulkes, purvą. Net ir po aktyvaus pasivažinėjimo bekele purvas nuo automobilio nusiplauna lengviau, o pats automobilis išlaiko blizgesį bei nepriekaištingą išvaizdą. Priešingai nei plaunant automobilį tradiciniu būdu, ant mašinos paviršiaus neliks jokių vandens ar kalkių žymių, purvas nusivalys greitai, o paviršius pasidengs atspariu ir apsauginiu nano sluoksniu.

Ekologiškas automobilio plovimas – ne mitas. Dabar savo transporto priemonę galima nuplauti daug efektyviau ir be vandens. Toks efektas ilgaamžiškesnis, malonesnis ir patogesnis. Išbandykite tai ir Jūs.

 

Comments

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)