TOP 5 dažniausi darbo skelbimai
Easyshine.eu – ekologiškas automobilio plovimas be vandens

Kad kreditai netaptų prakeiksmu

Credit24-300x300
Dažnai viešojoje erdvėje kreditai ir kreditavimo bendrovės plakamos dėl to, kad painioja gyventojus, įstumia juos į finansinius liūnus ir daug kitų dalykų. Į tai reaguodamas Lietuvos bankas jau ne kartą sugriežtino smulkiojo kreditavimo bendrovių veikimo principus, iškeldamas joms vis naujus iššūkius.

Šalies ekonomikai kylant į viršų, Lietuvoje statistika rodo, jog gyventojai vis lengviau geba grąžinti ne tik paskolas, bet ir greituosius kreditus bei kitus finansinius įsipareigojimus O čia ir norinčių pasiskolinti padaugėja. Tačiau asmeninių finansų konsultantai pataria prieš imant kreditą gerai įvertinti savo galimybes bei kreditavimo bendrovę, o tik po to pasirašyti sutartį, mat dažnai
pavyzdžiai rodo, jog Lietuvoje gyventojai veikia atvirkštiniu principu.

1. Savikontrolė. Labai svarbus žingsnis prieš imant kreditą yra savo finansinio pajėgumo įvertinimas. Dažnai specialistai teigia, jog lietuviai tiesiog negeba tinkamai planuoti savo išlaidų, todėl skolinasi ne pagal savo pajamas. Kad galėtumėte to išvengti, o kreditai netaptų kasdiene našta, prieš skolindamiesi pasidarykite savo finansinį auditą. Įvertinkite savo paskutinių mėnesio pajamas ir išlaidas. Tuomet pagalvokite, kokią sumą ir kam norite atiduoti bei realiai įvertinkite artimiausių metų tikėtinas pajams ir išlaidas. Labai svarbu viską skaičiuoti logiškai - numatykite ne tas lėšas, kurias norėtumėte gauti ateinančius metus, o tuos pinigus, kuriuos esate tikri, kad gausite. Tik tokiu atveju galėsite tinkamai įvertinti savo mokumą ir nesusidursite su sunkumais grąžinant paskolą.

2. Bendrovės įvertinimas. Kitas svarbus dalykas, kurį reikia padaryti prieš skolinantis - įvertinti įmonės, kuria naudositės, paslaugų kokybę. Yra daug kreditavimo įmonių, kurios dažniausiai siūlo skirtingas skolinimosi sąlygas. Apsilankykite keletoje iš jų svetainių ir pasinaudokite siūloma skaičiuokle - taip galėsite patikrinti, kokias sąlygas būtent Jums siūlo konkreti bendrovė.
Taip pat nepamirškite apie juos šiek tiek panaršyti internete, paskaitykite žmonių atsiliepimus. Dažniausiai internete slypi atsakymai apie daugelio įmonių teikiamų paslaugų ar parduodamų prekių kokybę. Žmogus, kartą jau išbandęs vieną ar kitą paslaugos tiekėją dažnai pasidalina savo patirtimi, o ši leis Jums geriau apsispręsti.

3. Neišeikite iš ritmo. Dažnai sakoma, kad kreditai tai tarsi priklausomybė - kartą pasiskolinus, lengvų pinigų norisi daugiau ir daugiau. Taip nėra jei neleidžiate tam atsitikti. Todėl pasiskolinus pinigus svarbu tinkamai toliau planuoti savo išlaidas. Nenukrypkite nuo vykdomo biudžeto skirstymo net jei manote, kad ateities perspektyvos gerėja, mat taip dažniausiai nutinka, jog pervertinus savo galimybes išleidžiama daugiau, tada pritrūkus pinigų tenka grįžti į kreditavimo įmonę, o tada sustoti jau sunku net ir norint.

Comments

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)