4 paprasti, bet itin aktualūs patarimai besikraustantiems
TOP 5 dažniausi darbo skelbimai

Butų pardavimas Vilniuje: kas svarbu vilniečiui?

Vilniuje2
Butų pardavimas Vilniuje
, ko gero, vyksta sparčiau, nei prieš krizę. Tai įtakoja vis plačiau įgyvendinami naujų namų statybos projektai. Dabar Vilniuje pradėtų ar jau pastatytų naujų gyvenamųjų namų kvartalų – jau virš 40.

Dauguma butų jau sulaikė pastovių gyventojų, kiti vis dar laukia pirkėjų. Kas svarbu vilniečiams, planuojantiems įsigyti būstą naujos statybos name?

Kaina užima pirmąją vietą. Ji gali svyruoti nuo 3000 iki 10 000 lt už kv. m. priklausomai nuo to, kurioje vietoje yra pastatytas namas. Žinoma, kuo arčiau centro, tuo brangiau. Brangiausia gyventi prestižiniu laikomame užupio rajone.

Vieta ir susisiekimas su miesto centru gali būti pagrįstai įvardijama antruoju svarbiausiu prioritetu. Labai svarbu, jog šalia naujų namų kvartalo būtų ugdymo įstaigos, maisto prekių parduotuvė, centras lengvai pasiekiamas viešuoju transportu ar dviračiais. Įgyvendinami dviračių takų projektai tai leis padaryti ir atokesnių rajonų gyventojams.

Buto plotas gali būti nelygus kambarių skaičiui, pavyzdžiui, didesnę dalį užima erdvi terasa ir virtuvė, o kambariai numatyti mažesni. Todėl svarbu, kad išplanavimas būtų patogus gyventi nuolat.

Išplanavimas ir buto vieta name – ne ką mažiau svarbus prioritetas. Juk visi nori šilto ir saulėto buto iš kurio atsiveria puiki panorama. Todėl pirmenybė skiriama butams, kurie yra rytų ar pietų pusėje.

Nors požeminės mašinų stovėjimo aikštelės jau tarsi tapo naujos statybos namų išskirtinumu ir dideliu pliusu prieš senesnius namus, tačiau didžiuosiuose miestuose, jos ypač aktualios. Todėl butų pardavimas Vilniuje, kuriems priklauso ir vieta požeminiame garaže, neabejotinai pirmauja prieš tuos, kurie tokios galimybės neturi.

Šilumos, garso izoliacija. Nors ir naudojamos kokybiškos statybinės medžiagos, vis dėlto, namai skiriasi šilumos bei garso izoliacijos patvarumu. Juk visi nori gyventi šiltuose namuose, kuriuose negirdėti pašalinio triukšmo.

Panorama. Vaizdas pro langą – tai vaizdas, kurį žmogus pamato ankstų rytą bei vakare, grįžęs po darbų. Todėl butai, turintys išraiškingą panoramą, vertinami labiau, nei tie, kurių buto langai yra tiesiai prieš kaimyno.

Žinoma, svarbi ir bendra estetika, kiemo vaizdas, išplanavimas. Kadangi pragyvenimo lygis sparčiai auga, kartu didėja ir poreikiai bei galimybės juos įgyvendinti.

Comments

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)