Fotografų skelbimai – nauja erdvė darbo paieškai
Civilinės atsakomybės draudimas

Į kokias ne technines savybes reikėtų atkreipti dėmesį renkantis šaldytuvus?

FridgeŠaldytuvas – tai pirkinys, kuriuo naudositės mažiausiai dešimtmetį, taigi neverta rinktis pačio pirmo pasitaikiusio ir paties pigiausio šaldytuvo. Tačiau, užėjus į buitinių prekių parduotuves, nuo prekių gausos tiesiog apsisuka galva. Pateiksime mini gidą, padėsiantį lengviau susiorientuoti ir neprašauti renkantis šį stambų pirkinį.

1. Energijos sąnaudos. Jei norite, kad šaldytuvas eikvotų kuo mažiau elektros energijos, rinkitės A arba A+ klasės šaldytuvą. Lipdukas, nurodantis prietaiso energijos sąnaudas, paprastai priklijuotas būna ant šaldytuvo durelių greta kitų techninių charakteristikų. Vieni iš taupiausių rinkoje yra vokiški šaldytuvai Liebherr.

2. Ekonomiškesnė šaldymo kamera, įrengta šaldytuvo apačioje, o ne atvirkščiai. Taip yra todėl, kad apačioje yra ir kompresorius – šaldytuvo pagrindinis varikliukas ir svarbiausioji dalis. Taigi pasiekti ir palaikyti šaldymo temperatūrai šaldymo medžiaga lieka apačioje – ją varinėjant į viršų, kai šaldymo kamera įrengta viršuje, sueikvojama daugiau energijos. Tradicinis įprastas šaldytuvas Liebherr yra su šaldymo kamera apačioje.

3. Atidžiai apžiūrėkite šaldytuvo korpusą – ar nėra įbrėžimų, įlenkimų, o visų svarbiausia – ar viršutiniuose kampeliuose nenusilupę dažai. Antraip jau po metų šaldytuvas atrodys tarsi naudotas dešimtmetį. Patariama vengti ir šaldytuvų, kurių dureles puošia dideli lipdukai. Jei dažai nekokybiški, jie gali nusilupti ir drauge su lipduku.

4. Dėmesį atkreipkite į šaldytuvo durelių rankenėles: jei jos yra prisukamos, tai neturėtų klibėti ar juo labiau girgždėti. Kiekvienas šaldytuvas Liebherr turi specialiai primontuotas patogias rankenėles, tad jos niekada nenukrinta ir tarnauja tol, kol tarnauja ir pats šaldytuvas.

5. Ką reiškia įdubimai ar nelygumai ant šaldytuvo durelių? Jei jie yra ant durelių išorės, greičiausiai tai transportavimo defektas. Jei nelygumai yra ant vidinių durelių, galima įtarti gamybinį broką. Tai reiškia, kad medžiagos, iš kurių pagamintas šaldytuvas, gali būti arba nepakankamai tvirtos, arba netinkamai parinktos. Esant iš vidaus įlenktoms durelėms, galima numanyti, kad šaldytuvas nebus pakankamai sandarus. Standartus tiek medžiagų, tiek ir jų parinkimo prasme atitinka vokiškieji šaldytuvai Liebherr, nes įmonė gamina vien tik šaldytuvus ir šioje srityje turi sukaupusi daugiau nei pusės amžiaus patirtį.

Comments

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)