Kas svarbiausia bandant numesti svorio?
Ką lietuviai perka internetu dažniausiai?

Patarimai nuotakai: kaip numalšinti stresą vestuvių dieną

Vestuves3Visiškai normalu jei artėjant vestuvių dienai jaučiate didėjantį jauduliuką. Tai natūralus procesas, bet štai keletas patarimų kaip elgtis, kad nekaltas jaudulys neperaugtų į panikos priepuolį.

1. Susidarykite vestuvių dienos planą. Matydami juodu ant balto sušarytus darbus ir laiką jausitės ramiau, nes žinosite, kad nieko nepamiršote.

2. Pasitelkite į pagalbą aromaterapiją. Iškvėpinkite savo persirengimo kambarį maloniai nuteikiančiu kvapu. Net nepajusite kaip virpuliukas ims rimti, o veide apsigyvens šypsena.

3. Venkite sočių ir sunkių pusryčių. Vestuvių ryte pasimėgaukite lengvu ir energijos teikiančiu maistu. Išgerkite šviežių vaisių sulčių ir būtinai nepamirškite dar kartą užkasti pries išvykstant į ceremonijos vietą.

4. Dažnai nuotakos pasiruošimo metu mėgsta gurkšnoti putojantį vyną. Nereikėtų pamiršti išgerti ir tokio pat kiekio vandens, nes apgirtusi nuotaka tikrai nepuošia jokių vestuvių.

5. Turėkite savo mylimojo nuotrauką ir kai jaudulys itin įsismarkuos, pažvelgite į ją. Priminkite sau kokia laiminga esate ir kaip norite kuo greičiau tapti to gražaus vyro iš nuotraukos žmona.

6. Susikurkite savo mėgstamų dainų grojaraštį ir klausykitės pasiruošimo bei kelionės link ceremonijos vietos metu. Venkite labai lyriškų dainų, geriau rinkitės lengvą šokių muziką ir populiariausius hitus. Tai garantuos pakilią nuotaiką ir nuramins jauduliuką.

7. Įsitikinkite, kad pamergės ir tėvai žino jiems priskirtas pareigas. Kai visi atlieka jiems pavestus darbus, tuomet ir jaudintis nėra dėl ko.

8. Likus penkioms minutėms iki išvykimo į ceremonijos vietą, paprašykite visų palikti Jus kambaryje vieną. Atsistokite prie veidrodžio ir pasižiūrėkite į save. Atrodote tobulai, tad įsiminkite šį vaizdą ir apdovanokite save šypsena.

9. Prieš žengiant link altoriaus skirkite kelias minutes susikaupimui. Tai momentas, kai jaudulys pasiekia apogėjų, tad tris kartus giliai ikvėpkite ir iškvėpkite. Nusiraminkite ir ženkite pas savo būsimą vyrą, kuris nekantraudamas Jūsų laukia.

Paskutinis patarimas būtų toks, kad neverta jaudintis dėl tų dalykų, kurių negalite pakeisti. Jei lyja, neliūdėkite, vestuvių nuotraukoms tai suteiks papildomo žavesio. Mėgaukitės maloniu virpuliuku gyvenančiu Jūsų viduje ir tarkite meilės priesaiką su šypsena veide.

Comments

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)