Suvenyrai
Kas yra kietasis diskas ir kam jo reikia?

Medinės durys - ar verta rinktis?

Durys2Durys yra svarbus ne tik interjero, bet ir simbolinis namų akcentas. Durys atskiria patalpas, o lauko durys - riba tarp išorinio pasaulio ir Jūsų privačios erdvės. Nors rytų kultūroje tai nėra itin reikšmingas dalykas, lietuviams durys neatsiejama namų, o dažnai ir skirtingų patalpų dalis. Paskutiniu metu ypač daugiabučių gyventojai itin dažnai renkasi šarvuotas duris, tuo tarpu viduje ir privačių namų gyventojų vis dar mėgstamos medinės durysNors medinės durys itin išvaizdus ir jaukus namų akcentas, visgi medines duris ryžtasi rinktis ne visi. Mediena - natūrali medžiaga, todėl medinės durys, kaip ir kiti medžio baldai, reikalauja šiek tiek daugiau priežiūros bei dėmesio. Nežinantiems, ar verta rinktis medžio duris, verta apsvarstyti visus privalumus ir trūkumus.

Privalumai 

  • Medinės durys, be jokios abejonės, pavergia savo išvaizda. Galima rinktis įvairių raštų medieną ir taip duris pritaikyti prie namuose vyraujančio dizaino. 
  • Natūralumas. Šiandien mediniai baldai, o tarp jų ir durys vertinamos kaip kokybiškas ir nepigus pirkinys. Mediniai baldai sukuria namuose natūralumo ir jaukumo įspūdį, todėl pasirinkus medines duris iš tiesų papuošite savo namų erdves.
  • Praktiškumas. Kadangi medžio masyvo baldai yra itin tvirti, tai puikus baldas, sulaikantis šaltį ir šilumą. 
  • Ilgaamžiškumas. Iš medžio masyvo gaminamos durys pasižymi itin ilgu tarnavimo laikotarpiu. Galima rinktis ąžuolo, pušies, bambuko, beržo, drebulės ar kito medžio duris, kurios Jūsų namuose išsilaikys dar ilgus metus. 
  • Unikalumas. Medis yra natūrali medžiaga, todėl dažnai medinės durys gaminamos pagal individualius užsakymus. Norintys gali pasirinkti būtent jiems tinkantį durų variantą. Be to, medžio duris lengva dekoruoti stiklu ir metalu, todėl jos gali būti itin išskirtinės. 

Trūkumai

  • Natūralumas. Kaip natūralus medis yra privalumas, taip jis gali būti ir trūkumas. O dažniausiai tai yra vienas arba bent jau pagrindinis trūkumas, dėl kurio atsiranda visi nepatogumai, susiję su medinių durų laikymų. 
  • Pirmiausia tai medis ilgainiui gali pakeisti savo forma: jis gali išbrinkti arba pakrypti. Su tuo reikia kovoti nuolat prižiūrint ir valant medines duris. 
  • Antra, medinės durys gali sukelti papildomų nepatogumų - išskirti medienos kvapą arba girgždėti. Šiems trūkumams pašalinti privalu naudoti specialias priežiūros priemones. 
  • Be to, medžio durys nėra pats pigiausias pasirinkimo variantas. Natūralumas visuomet kainuoja brangiau, todėl ir medžio masyvo durys gali atsieiti kiek brangiau nei kitos tokio pačio dydžio ar net fasono durys iš medžio drožlių plokščių. 

 

Comments

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)