Medinės durys - ar verta rinktis?
Norite gerai jaustis? Gerkite kavą ir arbatą

Kas yra kietasis diskas ir kam jo reikia?

Kietasisdiskas
Ar esate girdėję apie vieną svarbiausių kompiuterio detalių – kietąjį diską? Tai – viena iš svarbiausių informacijos saugojimo vietų kompiuteryje. Jame duomenys saugomi pusiau nuolatos (tai yra, kol Jūsų kompiuteryje esanti programa, ar Jūs juos ištrinate). Ir jis vis dar saugo duomenis po to, kaip kompiuteris nebeveikia ar yra išimamas ar atjungiamas nuo kompiuterio. Teisingai veikdamas, jis saugos duomenis tol, kol jie nebus iš jo ištrinti.

Kietieji diskai yra skirstomi į kelias kategorijas – paprastieji ir SSD (standieji kietieji diskai). Taip pat skirstomi į vidinius ir išorinius. Apskritai, kiekvienas kompiuteris turi vidinį kietąjį diską, tačiau papildomai galima įsigyti ir išorinį, jei norite, kad Jūsų turimi duomenys būtų saugomi patikimiau, nei įprastai. Taip pat kietieji diskai yra skirstomi pagal sąsajas – SCSI, EIDE ir ATA.

Kokio dydžio kietasis diskas reikalingas? Tai priklauso nuo to, kiek reikalingų duomenų Jūs ketinate jame talpinti. Dabar jau galima įsigyti ir terabaitinių kietųjų diskų, paprastai gana populiarūs 1 arba 2 terabaitų diskai. Tačiau mažesnė talpa nereiškia, kad jis yra prastesnis, tiesiog naudositės juo greičiau. Galbūg Jums pakaks ir 120 gigabaitų disko, o 1 terabaito niekad nepanaudosite. Todėl atidžiai pasverkite savo galimybes. Šiuolaikinės technologijos leidžia taupyti duomenų vietą. Žinoma, jei ketinate saugoti visus savo turimus skaitmeninius duomenis, tokius, kaip fotografijos, muzika, video filmai ir panašiai, tuomet pasistenkite, kad ir kietasis diskas būtų pakankamas ir nereikėtų jų kelių. Pirkdami kelis kietuosius diskus tikrai nesutaupysite. O kalbant apie vidinį, keitimas taip pat atsieis papildomų išlaidų.

Kokius gamintojus rekomenduotume perkantiems kietuosius diskus? Kalbant apie išorinius, pakankami patikimi išoriniai diskai yra „Western Digital“, „Intenso“, „Samsung“ ir „Silicon Power“ diskai. Mažiau žinomus ir laikonepatikrintus gamintojus rekomenduotume rinktis atidžiau, nesižavėti maža kaina. Kietasis diskas nėra toks daiktas, kurio gedimai yra labai nuspėjamas dalykas, Be to, niekad nenorėsite, kad jis gestų, nes tai papildoma Jūsų duomenų apsauga.

Norėdami apsaugoti savo duomenis, įsigykite išorinį kietąjį diską. Jis ne tik padės išvengti niekam nereikalingo streso, bet ir sutaupys Jūsų laiką, jei kažkas nutiktų kompiuteriui ir tektų jį remontuoti. Jei turėsite visus savo duomenis kietajame diske, galėsite naudotis juo be vargo.

Comments

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)