Internetu draustis tapo daug patogiau
Gražios ir nebrangios kojinės iki kelių internetu

Keramikiniai kaminai: vokiška kokybė – saugumo ir patikimumo garantas?

Keramikiniai-kaminai-niko-3Kuomet renkamės kaminą savo namams, neretai nežinome, į  kokį rodiklį svarbiausia būtų atkreipti dėmesį. Nors kartais atrodo, kad galima rasti ir visai pigių kaminų, tačiau ar juos tikrai verta pirkti, atsižvelgus tik į jų kainą? Turbūt, kad ne. Svarbiausias rodiklis gali būti kainos ir kokybės santykis. Tad nieko keisto, jog žmonės jau vis dažniau ima tai suprasti ir neperka pačios pigiausios produkcijos, o dairosi geriausio santykio tarp kainos ir kokybės.

Vokiška kokybė turi geriausią reputaciją?

Vienas iš saugiausių ir kokybiškiausių šios srities prekinių ženklų – NIKO. Šios firmos keramikiniai kaminai išsiskiria tuo, jog gali atlaikyti tikrai labai aukštas darbines temperatūras – ne tik keturių šimtų laipsnių, tačiau ir šešių šimtų laipsnių ilgalaikes darbines temperatūras. Pagal saugumo rodiklius, NIKO firmos keramikiniai kaminai yra laikomi vienais saugiausių, nes atlaiko bandymus imituojant itin ilgą suodžių gaisrą iki 90 min. Taip pat reikėtų paminėti ir tai, kad saugumas bus užtikrintas maksimaliai, jeigu kaminą montuos profesionalai, puikiai išmanantys savo darbą. Tad, jei ir turite noro bei laiko tai atlikti, pabandyti patys – geriau palikite tai profesionalams, kurie užtikrins tinkamą kamino įrengimą, kad jūsų namai būtų saugūs, o kaminai maksimaliai funkcionalūs.

Keramikiniai kaminai vadinami keramikiniais dėl to, kad jų viduje yra iš keramikos pagaminti elementai, kurie ir suteikia papildomo saugumo. Nieko keisto ir tai, kad dabar Europoje ir visame pasaulyje dažniau gali būti perkami vokiški kaminai – nors yra gausybė gamintojų ir kitose šalyse, tačiau vartotojai pastebėjo, kad vokiška kokybė, regis, būna išskirtinė – ir kokybišką vokišką kaminą galima įsigyti už iš ties prieinamą kainą, kuriam be jokios abejonės būtų suteikiama net trisdešimties metų garantija!

Taip pat reikėtų atkreipti dėmesį ir į tai, jog dabar kaminai yra gaminami labai atsakingai – jie tiriami ir tikrinami laboratorijose, bandomi imituojant ilgalaikius suodžių gaisrus, taip pat kitokiomis ekstremaliomis situacijomis – po tokių bandymų galima lengvai pasakyti, kurie kaminai iš tiesų yra patvarūs ir patikimi, o kuriems dar reikia tobulėti. Ekspertai tikina, kad NIKO kaminai yra vieni iš patvariausių ir jie yra tikrai patikimi. Šiuo metu, NIKO keramikinius kaminus galite nusipirkti jau beveik visuose Lietuvos didžiuosiuose miestuose, bei už tikrai jums prieinamą kainą.

Žinoma, kuomet nusipirksite norimą kaminą, neskubėkite mėginti jį montuoti patys – verčiau pasikvieskite profesionalus, kurie galėtų tinkamai atlikti montavimo darbus, kad kamino efektyvumas būtų maksimalus ir pavojaus atvejų tikimybė būtų sumažinta iki nulio. Keramikiniai kaminai savo kaina jūsų neišgąsdins, tačiau būsite tikrai nustebinti jų funkcionalumu, saugumu bei ilgaamžiškumu.

Comments

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)