Vestuvinių suknelių nuoma nėščiosioms
Keramikiniai kaminai: vokiška kokybė – saugumo ir patikimumo garantas?

Internetu draustis tapo daug patogiau

3532207_f496Svarstote, kodėl vis daugiau žmonių renkasi draustis internetu? Visų pirma dėl to, jog tai kur kas paprasčiau ir patogiau –  jums tereikia atsidaryti interneto naršyklę ir jau greitai turėsite galimybę pamatyti visus jums prieinamus draudimo paslaugų variantus. Tokie portalai kaip ibrokeris.lt turi tikrai patogias sistemas, kurios leidžia automatizuotai per trumpą laiko tarpą įsigyti norimą automobilio, gyvybės, sveikatos, kelionės arba turto draudimą.

Galima tiksliai paskaičiuoti kainą

Kai kurios draudimo bendrovės gana neaiškiai išdėsto visas draudimo sąlygas, tad kartais gali būti gana sunku nustatyti, kiek iš  tikrųjų reikės mokėti už savo pasirinktą draudimą. Tačiau naudodamiesi interneto draudimo portalo ibrokeris.lt paslaugomis, tokios problemos tikrai neturėsite, kadangi čia yra moderni draudimo skaičiuoklė, kuri parodys, kiek kainuos jūsų draudimas internetu, kokios bus įmokos ir kokia jums iš viso to nauda. Tai yra ne tik labai informatyvu, tačiau taip pat ir patogu, kadangi jums daugiau nereikės būtinai atvykti į draudėjo būstinę, kad galėtumėte sužinoti visą informaciją detaliai – apsidrausti galėsite tiesiog sėdėdami namie, kadangi dabar viskas, ko reikia, norint įsigyti draudimą yra tiesiog kompiuteris su internetu bei pinigai elektroninės bankininkystės sistemoje. Kuomet išsirinksite norimą draudimo paslaugą, pamatysite tikslią kainą, ir jeigu ji jus tenkins, tuomet nusipirksite draudimą vos per porą minučių, kadangi automatizuota elektroninė bankininkystės sistema tikrai sutaupys jums nemažai laiko.

Negana to, patogumas nėra vienintelis privalumas. Pastaruoju metu draudimas internetu ir kainuoja pigiau, nei įprastai. Taip yra todėl, kad draudimo bendrovėms kur kas patogiau savo klientams  drausti internetu, tad nieko keisto, jog čia jie gali pasiūlyti kur kas mažesnes kainas tokioms pat kokybiškoms draudimo paslaugoms. O juk be kai kurių draudimo paslaugų jūs tikrai negalėsite apsieiti – pavyzdžiui, kiekvienam vairuotojui yra reikalingas automobilio draudimas. Taigi, norint pasirūpinti privalomuoju draudimu, jums daugiau nereikės specialiai gaišti laiko ir vykti į draudėjo būstinę, kadangi atsidarysite interneto naršyklę, užsuksite į ibrokeris.lt, prisijungsite prie savo vartotojo paskyros ir žaibiškai prasitęsite savo automobilio privalomąjį draudimą. Tai ypač patogu tokiais atvejais, kai jūsų draudimas baigiasi vakare, o kitą dieną jau reikia su automobiliu važiuoti į darbą. Aišku, niekas nenori mokėti šimto litų baudas, tad kam rizikuoti? Užsukite į draudimo portalą internete ir pamatysite, kaip tai jums gali sutaupyti ir laiko, ir pinigų.

Comments

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)