Kodėl verta pirkti dailylentes internetu?
Vestuvinių suknelių nuoma nėščiosioms

Stumdomos durys: brangus ar pigus pasirinkimas?

Rimadesio-velaria-sliding-system

Remontuojant ar statant būstą neišvengiamai teks susidurti su daugybe naujos įrangos, baldų ir kitų būtinų prekių pirkimu. Dauguma žmonių net ir norėdami remonto dėka pasiekti visiškai kitokią būsto išvaizdą, vis vien renkasi panašius baldus ir statybine įrangą į prieš tai buvusius. Kodėl nepabandžius ko nors naujo ir būstui suteikus šiuolaikiškumo? Stumdomos durys gali būti puikus pasirinkimas tai padaryti.

Daugelis lietuvių, tikriausiai, yra labiau linkę  rinktis varstomas duris su vyriais. Nenuostabu. Juk nemažai būstų, ypač – daugiabučiai, yra statyti prieš kelias dešimtis metų, kai kitokių nei šios durys su žiburiu nerastume. Tačiau atėjus naujiems laikams pasikeitė ir tendencijos. Rytų šalyse, kur populiacija itin didelė, būstai maži, o juose gyvenančių žmonių skaičius įprastai gana nemažas, stumdomosios durys yra vienas iš pagrindinių būdų vietai sutaupyti.

Tačiau gali pasirodyti, jog stumdomos durys yra labai brangios, joms reikia papildomų įrengimų, pavyzdžiui, griauti sieną. Taip, statant naują būstą yra patogiau rinktis tokias stumdomas duris, kurios yra montuojamos į sieną, t.y. stumiant dvi varčias, jos susistumia į sieną. Toks variantas yra praktiškesnis, kai būstas staytybų būsenoje ir dar galima koreguoti jo pertvaras.

Senesnio tipo būstams, kuriuose sienos dažnai būna monolitinės arba sudėtos iš blokų, praktiškesnis variantas yra rinktis stumdomas duris, kurių varčios užvažiuoja ant sienos. Tokiu būdu durų montavimas yra daug paprastesnis, jomis galima pakeisti iki tol buvusias senas duris su vyriais.

Grįžtant prie kainos, žemiausios klasės varstomas duris, be abejonės, galima įsigyti kur kas pigiau nei stumdomas. Tačiau jos bus pagamintos iš prastesnių medžiagų, pavyzdžiui, tik iš vientisos baldinės plokštės, padengtos ne itin kokybišku laminatu ir vizualiai akies nekaustys.

Vidutinės klasės varstomas duris galima įsigyti už maždaug 400-500 litų. Tiek pat kainuoja vidutinės klasės stumdomos durys, kurių dizainą galite susikurti tokį, kokį norite. Be to, dažnai stumdomas duris galima užsisakyti net internetu, o jų gamintojai duris pagamina pagal norimus išmatavimus. Tad apsvarstyti, kokias duris geriau rinktis, yra tikrai verta.

Comments

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)