Gera skyrybų psichologo konsultacija yra būtina Jūsų emocinei gerovei
Kad SEO tekstai būtų efektyvūs

Orų prognozė vasarai

Stock-footage-sun-rainbow-and-clouds-in-sky-part-are-seamless-loop-computer-generated-animation

Visi norime, kad vasara būtų pakankamai, bet ne per daug, karšta, būtų kada ir pasilepinti saulės spinduliuose, ir ramiai pasiklausyti lietaus su knyga rankose, ir gero derliaus norisi, ir kad vasara kuo anksčiau prasidėtų bei ilgiau tęstųsi. Norai lieka norais, o nuspėti, ar šie troškimai išsipildys turime kreiptis į senolių išmintį, kad kuo anksčiau nustatytume būsimos vasaros orus ir susiplanuotume atostogas. Taigi spėkime kartu su mūsų protėviais, kokią orų prognozė galima ateinančiai vasarai.


Vasaros orus galima numatyti dar lapkričio mėnesį. Šiam mėnesiui būdingos darganos pranašauja lietingą vasarą, o sausas lapkritis – tokią pat vasarą. Jeigu lapkričio mėnuo su sniegu, tai vasara su vaisiais ir šienu. Vėliau, atėjus gruodžiui, vėl stebima orų prognozė ir sakoma, kad gruodžio šiluma vėlyvą pavasarį žada, o gruodžio šaltis karštą su perkūnijomis vasarą. Nors šiltas pirmas naujųjų metų mėnuo pranašauja lietingą vasarą.

Vėliau, pavasariui atėjus, skubama sužiūrėti, kuris pirmas medis krauna ir sprogdina pumpurus. Jeigu tai – alksnis, tai vasara bus lietinga, jei pirmas sužaliuoja beržas – bus sausa vasara. Jei iš beržo teka daug sulos – bus lietinga vasara. Lietuvos pasididžiavimas ąžuolas taip pat senoliams išduodavo paslaptį, kokia bus vasara. Taigi jei ąžuolas išsprogsta anksčiau už uosį – bus sausa vasara.

Apie pavasario orus spėjama pagal orus Šv. Kalėdų dieną – „Kokios Kalėdos, tokios ir Velykos“, tuo tarpu Šv. Velykų rytas nusako būsimos vasaros dienas - jeigu Šv. Velykų rytas saulėtas ir gražus, tai ir vasara bus graži, oras geras; jeigu lyja (sninga), reikia tikėtis blogų metų. Kadangi gražiausia pavasario šventė minima pirmaisiais pavasario mėnesiai, tai pagal juos nustatyto ir būsimos vasaros orus. Tad kokia yra kovo pabaiga ir balandžio pradžia, tokia bus ir vasara. Sakoma, kad pavasarį nuspėja kovo mėnesio pirma, vasarą – antra, rudenį – trečia diena. Šaltas balandis pranašauja karštą vasarą, gražų rudenį.

Jeigu norima karštos ir sausos vasaros, tuomet reikia tikėtis lakštingalos sučiulbėjimo vidury gegužės ir šaltos birželio pradžios. Lietingą vasarą pranašauja pievose skruzdės, nešančios aukštus lizdus bei kitas reiškinys - iš vidurio pradedantis žydėti rugys. Bet nereikia dėl to pergyventi, nes lietinga vasara žada žiemą su daug sniego. Nėra to blogo – kas neišeitų į gerą.

Comments

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)