Darbuotojų skatinimas: naudingi faktai, patarimai, ir idėjos pripažinimams
Orų prognozė vasarai

Gera skyrybų psichologo konsultacija yra būtina Jūsų emocinei gerovei

Divorce
Daugeliui žmonių, kurie kenčia skyrybų procesą, nėra nieko geriau, kaip neutrali psichologo konsultacija, kurios metu kiekvienas partneris yra išklausomas atskirai ir kalbama apie jo emocines būsenas, susijusias su skyrybomis.

Susidūrimas su šiomis emocijomis yra panašu į kovojimą su mirtimi ar mylimojo praradimu. Skyrybų psichologas gali paminėti skirtingas emocijų stadijas, tačiau pagrindinės yra šios: šokas, neigimas, pyktis, liūdesys, ir, galiausiai, pripažinimas.

Daugelis skyrybų psichologo klientų sako, kad skyrybos jų gyvenimą apvertė aukštyn kojomis. Netgi, jei tas asmuo turi tam tikrą palaikymo „grupę“, tai dažnai nėra atitinkamas ir pakankamas pakaitalas, kaip turėti gerą skyrybų konsultantą.

Dauguma draugų ir šeimos narių nėra išmokyti ir atitinkamai aprūpinti suteikti objektyvius ir profesionalius patarimus sunkiu etapu, bei sutvirtinti Jus skyrybų procese, kuris dažnai virsta ilgu maratonu.

Dažnai skyrybų teisininkai dirba kartu su psichologais. Skyrybų psichologas nėra parengtas teisminiuose klausimuose, o teisininkai nėra išmokyti psichologijos. Jie abu turi žymiai skirtingus vaidmenis. Tačiau kartu jie gali padaryti labai reikšmingų dalykų.

Geras skyrybų psichologas gali padėti klientui susidoroti su visais santykių pasikeitimais, kuriuos įtakojo skyrybos – vaikais, tėvai, šeima ir artimieji, žmonos ar vyro pusės giminės, ir draugai. Psichologas gali padėti išsiaiškinti svarbiausius ateities dalykus, kovoti su pykčio problemomis, ar padėti išsiaiškinti, kodėl asmuo nustojo save palaikęs.

Taip pat, skyrybų psichologas padeda pasiruošti dalyvauti teisminiuose procesuose. Jis dirba su klientu, kad sudarytų specialų planą, kuris atitiktų kliento emocinius poreikius. Gan dažnai tai šiek tiek skiriasi nuo „santuokos konsultacijų“. Tačiau tai gali būti perėjimo planas per lengvesnį skyrybų procesą, galų gale mėgaujantis laime.

Nors teisininkas taip pat gali duoti keletą patarimų, susijusių su emocinėmis problemomis, tačiau jis yra išmokytas bandyti spręsti visas su vedybomis susijusias teismines problemas, dažnai sutelkiant dėmesį į globą, sutuoktinių ir vaikų paramą, ir turto dalijimosi ginčus.

Jo valandinis atlyginimas yra didesnis nei skyrybų psichologo. Tad geras skyrybų psichologas yra ne tik efektyviau kainų atžvilgiu, bet jis aprūpins klientą su dviem „ekspertais“ – kovojant kartu su įstatyminiais ir emociniais skyrybų aspektais.

Tokio požiūrio priėmimas dažnai padeda asmenims judėti daug greičiau skyrybų pereinamajame laikotarpyje. Su slaptos informacijos perdavimu, Jūsų teisininkas ir skyrybų psichologas galės kalbėti apie Jūsų atvejį ir poreikius. Pagrindinių konfliktų sprendimas ir judėjimas toliau po skyrybų yra kritiškai svarbus.

Skyrybų psichologas turi nepaprastą pasiruošimą padėti savo klientams pradėti savo gyvenimą iš naujo ir išbraukti seną, pasmerktą žlugimui gyvenimo būdą. Jie gali padėti suteikti šviesos ir supratimo, kur galbūt anksčiau buvo tamsuma ir depresija.

Nebandykite užsikrauti visą emocinę skyrybų naštą vieni. Taip pat supraskite, kad įkyrus Jūsų advokatas nėra pats geriausias kvalifikuotas profesionalas, kuris galėtų vesti Jus per visus sudėtingus emocinius vingius ir posūkius skyrybų metu.

Geriausiai būtų gauti gerą rekomendaciją iš savo advokato, gydytojo, kunigo, ar kažko kito, kuo pasitikite, kad parekomenduotų gerą skyrybų psichologą, kuris turi gerą reputaciją, yra etiškas, sąžiningas, ir tikras.

Pakankamai tikras tiek, kad galėtumėte jam viską išsipasakoti, ir kaskart norėtumėte grįžti vėl ir vėl. Skyrybų psichologas turėtų būti toks, kad padėtų suprasti Jūsų gyvenimo beprotystes, paguostų, ir suprastų Jūsų skausmą, bei padėtų atskleisti savo naujojo gyvenimo kelią bei tikslus.

Skyrybų psichologas yra tiek pat reikalingas, kaip ir advokatas. Jie kartu gali padaryti daug didesnę pažangą, kas sukels Jums mažiau rūpesčių, skausmo, ir pykčio, o taip pat sutaupys daug laiko ir pinigų. Išmokti bendradarbiauti su buvusiu partneriu ir tiek pat naudinga, kaip ir išmokti į pasaulį žvelgti kitomis akimis.

Comments

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)