Kada geriausias laikas eiti į žvejybą
Gera skyrybų psichologo konsultacija yra būtina Jūsų emocinei gerovei

Darbuotojų skatinimas: naudingi faktai, patarimai, ir idėjos pripažinimams

S1700_1-600x600
Šiais laikais darbuotojų skatinimas yra reikalingas, norint pripažinti ir apdovanoti už tam tikrus darbo nuopelnus. Paskatinimai turėtų iškelti konkretų veiksmą, duoti produktyvios naudos, ir motyvuoti darbuotoją stengtis dar labiau.

Apdovanojimai gali būti įvairiomis formomis: pinigai, taures medaliai, garbės ženkleliai, pagyrimo raštai, kelionės ir vieši pagyrimai.

Kai kurios įmonės sukuria darbuotojų pasižadėjimus, kaip tikslus ir siekius, kurie yra siekiami asmeniškai, tačiau pripažįstami bendrame komandos darbe. Kuo didesni darbuotojų pasižadėjimai, tuo aukštesnis darbo atlikimas ir įmonės lojalumas.

Paskatinimai tai lyg užmokestis už darbuotojų gerai atliktą darbą. Užmokestis gali būti tiek piniginis (premijos), tiek ir nepiniginis (taurės, medaliai, padėkos raštai, ir pan.). Paskatinimai gali būti įteikti bet kuriuo metų laiku.

Paskatinimo nauda

Paskatinimai padeda įpareigoti darbuotojus siekti sėkmės ir geresnių rezultatų tiek jo, tiek ir įmonės veikloje. Tad paskatinimas yra netiesioginis kelias į pelnu suinteresuotus rezultatus. Tačiau įmonės vadovai neturėtų savęs motyvuoti šiais susijusiais rezultatais.

Ilgesnis laikas – stipresnis signalas

Kuo ilgesnis darbuotojų skatinimo programos laikas, tuo didesnė galimybė, kad darbuotojas išgirs vadovo žinią, ir imsis teigiamų veiksmų. Teigiama, kad pirmąsias septynias dienas darbų atlikimas padidėja 20 procentų, per 6 mėnesius – 30 procentų, ir per metus – 44 procentais.

Ar paskatinimas yra atsakymas?

Būkite tikras, kad į visus šiuos klausimus atsakėte teigiamai prieš pradedant paskatinimo programą. Priešingu atveju, tai nebus tinkamas atsakas į situaciją.

 • Ar esamas darbo atlikimas tam tikriems tikslams yra per mažas?

 • Ar stinga motyvacijos, o ne įgūdžių ir apmokymų?

 • Ar galite išmatuoti esamą ir norimą darbo atlikimą?

 • Ar reikalingi tikslai yra pasiekiami?

 • Ar įmanoma tęsti kitą darbą esamame lygyje?

Atminkite, kad žmonės pasveria paskatinimo vertę ir, kaip sunku tai bus pasiekti. Paprašykite per daug, ir žmonės atmes juos. Pasirinkite apdovanojimus, kurie atitinkamai turėtų aukštą vertę, ir galėtų paskatinti didesniems darbo rezultatams. Tai nebūtinai turi būti piniginis paskatinimas, galite viešai padėkoti, įteikiant apdovanojimą: tai galėtų būti taurės, medaliai, pagyrimo raštai, ir pan.

Materialūs paskatinimai

Šie paskatinimai eina po pagyrimo ir turi materialę prasmę, kurį galite pamatyti ar paliesti. Kai kuriems reikia nedidelių išlaidų, o kai kurie nereikalauja visiškai nieko.

 • Privilegijos. Tai nedaug kainuojantys arba visiškai nieko nekainuojantys paskatinimai, kurie leidžia darbuotojui pasijust išskirtiniu. Tai galėtų būti priekinė eilė automobilių stovėjimo aikštelėje, papildoma apmokama išeiginė diena, arba kasdieninių drabužių apsirengimo diena.

 • Kelionė. Motyvacinė kelionės galia negali būti paneigta, nesvarbu tai savaitgalio išvyka dviems, ar dviejų savaičių išvyka į prabangų kurortą visai komandai.

 • Trofėjai. Tokie daiktai, kaip sertifikatai, garbės ženkleliai, sagės, taurės, medaliai yra ilgalaikiai pasiekimų priminimai.

 • Financiniai. Dovanų kortelės, grynieji pinigai ir dovanų kuponai leidžia žmonėms pasirinkti tai, ko jie patys nori.

Skatinimų programų rūšys

Darbuotojų paskatinimas yra naudojamas palaikyti įmonės saugumą, gerovę, pagerinti produktyvumą, pardavimus, pripažinimui ir kitiems faktoriams. Jie gali būti apibrėžti skirtingais būdais.

 • Tos pačios padėties darbuotojų pripažinimas. Šis „kultūrinis pripažinimas“ suteikia vienas kito pripažinimą ir nuopelnus už gerą darbą.

 • Tikslo apdovanojimas. Darbuotojas akimirksniu gauna apdovanojimą, arba kai parodo didelius rezultatus.

 • Varžybos. Grupėmis ar individualiai varžomasi, kad gauti laimėjimą. Populiaru tarp labai konkuruojančių pardavimo darbuotojų.

 • Taškų programa. Darbuotojai renka taškus už atliktus tam tikrus tikslus. Taškai gali būti išmokėti iš karto arba kaupiami.

 • Vienalaikis apdovanojimas. Tiesmukiškiausias paskatinimas: atlik tikslus, gausi apdovanojimą. Šis struktūra yra idealiausia ruošiant išleisti naują produktą ar strategiją.

Viską apibendrinant, galima daryti išvadą, kad paskatinimas yra gyvybiškai svarbus tiek darbuotojui, tiek ir įmonei. Paskatintas darbuotojas stengsis labiau ne dėl įmonės rezultatų, bet dėl savo pačio poreikių. Tad kuo apdovanojimas bus geresnis, tuo labiau jis dės pastangų. Apdovanojimai gali būti patys įvairiausi: nuo piniginių premijų, pagyrimo raštų iki trofėjų, kaip taurės, medaliai, specialios lėkštelės, statulėlės ir pan. Nuo paskatinimo priemonių pasirinkimo priklausys įmonės pelno ir veiklos rezultatai.

Comments

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)