Chalatai internetu – bet kokiu metų laiku
Šiuolaikiškoms moterims - šiuolaikiškos liemenėlės

Kokia krikštynų atributika labiausiai tinka berniukams?

Kriks-3Krikštynos nuostabi ir įsimintina šventė. Tikima, kad nuo to momento, kai vaikas yra pakrikštijamas, jį pradeda globoti angelai ir nuplaunama pirmoji nuodėmė. Todėl nenuostabu, kad tėveliai nori, kad šią ypatingą dieną visur tvyrotų harmonija ir suptų grožis. Todėl, siekiant sukurti šventinę nuotaiką, į pagalbą pasitelkiama įvairi krikštynų atributika, puošybos elementai ir dekoracijos.

Jei įprasta mergaičių krikštynas dekoruoti balta ir rožine spalva ir įvairiais jos atspalviais tai per berniuko krikštynas tradiciškai dominuoja mėlyna ir balta spalvos. Ir nors krikštynos pakili ir dvasinga šventė, tačiau berniuko krikštynų dekoruoti gėlėmis ar širdelėmis nederėtų. Vis dėlto jis vyras!

Ypatingą nuotaiką skleidžia rankų darbo papuošalai – siuvinėti angeliukai, dar iš senovės atėję šiaudiniai sodai ar iš popieriaus išlankstyti balandžiai. Tiesa, reikia atkreipti dėmesį ir į tokias smulkmenas kaip pakvietimai svečiams, jie turi simbolizuoti pakilią šventės nuotaiką, todėl tam puikiai tinka melsvi, gražiu šriftu išmarginti kvietimai, kurie gali būti perjausti mėlynu šilkiniu kaspinu ar dekoruoti nėriniais. Tas pats galioja ir svečių vardo kortelėms, jos turi derėti prie viso krikštynų dekoro. Todėl jei nusprendėte aplinką puošti šiaudiniais sodais, tai tas natūralumas turi atsispindėti ir vardo kortelėse.

BalionaiKita vertus, jei šiaudinių sodų nebeturi jūsų seneliai, turite žinoti, kad jei nėra pigūs, todėl visada juos galite pakeisti ir mėlynais, melsvais ir baltais balionais. Balionai niekada „neišeis iš mados“, kai kalbame apie vaikų šventes. Skoningai balionais dekoruota aplinka gali palikti neišdildomą įspūdį, o vakarui įpusėjus jais galės žaisti vaikai. Ir vis dėlto, jei balionai jums jau atrodo atsibodės dekoro elementas, juos visada galite pakeisti pukuočiais (įvairių dydžių melsvi popieriniai rutuliai, prikabinti ne vienodame aukštyje prie lubų) arba girliandomis, jomis grožėsis ir dideli, ir maži.

Nepamainoma krikštynų atributika – palinkėjimų ir atsiminimų knyga, kurioje kiekvienas galės asmeniškai palinkėti vaikui visokeriopos sėkmės. Tokia knyga berniukas galės pasidžiaugti net tada, kai pats bus tėtis. Palinkėjimų knygą galite pirkti arba sukurti patys. Tarkim, kiekvienam svečiui galite įteikti palinkėjimų atviruką, o vėliau visus atvirukus surišti i knygą ar padaryti albumą. Beje, kad svečiai neišeitų tuščiomis, pasirūpinkite saldainių popieriukais su vaiko atvaizdu – tai miela ir skani smulkmena, kuri primins apie įvykusią šventę.

Pukuociai

Visos atributikos tikslas – sukurti šventišką, ypatingą  ir jaukią atmosferą visiems jos dalyviams, todėl net tokios smulkmenos, kaip vardo kortelės, pakvietimai, skanėstai suteikia šventei dar daugiau jaukumo ir mielumo. Tiesa, svarbu, kad visa krikštynų atributika būtų vientisa, ją sietų bendri motyvai – tai gali būti vaiko nuotraukos, jei vaikas krikštijamas vyresnis tai gali būti jo piešiniai arba tam tikra šeimos simbolika. Viskas priklauso tik nuo jūsų fantazijos.

Comments

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)