Tv programa savaitei
Taupome gamindami mėsos patiekalus ir patiekalus iš faršo

Prieškambario baldų gamyba

Prieskambario-baldai2Prieškambaris arba daugelio vadinamas koridorius yra ta būsto vieta, kur vos tik įžengus pasitinka šeimininkas. Čia turi būti spinta pasikabinti paltui bei vieta, kur būtų galima palikti nusiautus batus. Prieškambario spintoje turi būti pakankamai vietos ir šeimininkų striukėms, kepurėms, švarkams laikyti bei atvykusių svečių drabužiams pasidėti. Prieškambario baldu gamyba ilgai neužtrunka, nes šioje būsto patalpoje yra vienintelis pagrindinis baldas – spinta. Ji gali būti tiek atvira, tiek turinti duris. Jei norite, gali būti įmontuotas ir veidrodis bei papildomos lentynėlės.

Kartais prieškambaryje neužtenka vien spintos lauko drabužiams pasikabinti. Jei turite didelį batų skaičių, o tai ypač aktualu moterims, tuomet gali būti naudinga turėti atskirą dėžę batams susidėti. Tokiu atveju, jeigu naudojatės laidiniu telefonu, prieškambario baldų gamyba gali pasipildyti patogiu krėslu, suoleliu ar kėde kartu su staliuku, kur galėsite kalbėtis telefonu, skaityti knygas ar vieta, kur turėsite galimybę užsiimti rankdarbiais. Teisingas baldų projektavimas leidžia maksimaliai išnaudoti būsto erdvės pagal Jūsų poreikius. Ir pats mažiausias prieškambaris gali turėti vietą, kur pasikabinsite paltus bei susidėsite batus. Šiuolaikinės technologijos ir lankstus baldinių plokščių pjovimas leidžia sukurti pačių netikėčiausių formų ne tik prieškambario bet ir viso buto ar namo baldus.

Kadangi prieškambario baldus visuomet pamatome pirmuosius vos tik įžengę į namus, jie turi būti unikalūs ir atspindėti šeimininkų būdą bei stilių. Nereikia pamiršti, kad jie atlieka nemažai funkcijų: lauko drabužių pasikabinimas, batų ir rankinės pasidėjimas. Čia taip pat turi būti viso ūgio veidrodis, kur galėtume matyti, kaip atrodote prieš išeidami į lauką. Prieškambaryje naudojamos spintos ir slenkančios sistemos. Šių baldų gamyba orientuota į patogumą ir praktiškumą. Juk tikrai nenorėsite, kad veltui būti suprojektuota lentynėlė spintoje, kurioje netilps susidėti turimas kiekis šalikų. Baldai turi būti funkcionalūs ir užimti kuo mažiau vietos, nes dažnai prieškambariuose, kurie yra butuose nėra pakankamai erdvės talpioms spintoms. Tačiau patyrę ir ne vienerius metus projektuojantys ne tik prieškambario, bet ir kitų patalpų, baldus dizaineriai žino, kaip išnaudoti kiekvieną patalpų kvadratinį metrą. Tegul nauji prieškambario baldai suformuoja Jūsų namų išskirtinį veidą.

Comments

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)