Prieškambario baldų gamyba
Darbo skelbimai vyrams

Taupome gamindami mėsos patiekalus ir patiekalus iš faršo

FaršasKainos kyla kasmet – infliacija vis dar ganėtinai didžiulė, todėl taupymas išlieka labai svarbus. Mūsų tikslas išmokyti Jus gaminti ir sutaupyti. Lietuvoje turbūt populiariausi mėsos patiekalai arba patiekalai iš faršo, todėl pasistengsime aprašyti būtent juos.


Jeigu jums patinka mėsos patiekalai – gudrybė numeris vienas taupant, tai tiesiog važiuoti į kaimą ir pirkti visą kiaulę. Kaimuose įmanoma nusipirkti visą kiaulę, ne tik pigiau, bet ir ji bus daug sveikesnė. Šitaip leisite uždirbti kaimo močiutei ar diedukui, kuriems ir taip sunku. Šį būdą ypač mėgsta mūsų emigrantai, nes kainos parduotuvėse Skandinavijos šalyse didelės, todėl jie tiesiog važiuoja tiesiai į kiaulių fermas, kur dirba lietuviai ir perka visą kiaulę.


Žinoma, tam prireiks didesnio šaldytuvo, o tiksliau didesnės šaldymo kameros, nes visą mėsą reikia užšaldyti ateičiai. Lygiai tas pats, jeigu Jums patinka ir patiekalai iš faršo, jį turėsite pasiruošti ir užšaldyti. Jeigu didelio šaldytuvo neturite, visada yra išeitis – kiaulę pirkti per pus su savo šeimos draugais. Arba pirkti dvi ar tris kiaules iškart – tuomet galima papildoma nuolaida, o tai leis dar sutaupyti.


Antras būdas būtų pirkti parduotuvėse didesniais kiekiais per akcijas. Yra parduotuvių, kuriose perkant tik didelį kiekį bus pritaikyta akcija. Todėl vėl gi, jei jums patinka mėsos patiekalai ir jūsų šeimos draugai juos mėgsta, pasiūlykite jiems pirkti kartu. Įsigydami didelį kiekį, galite bandyti gauti papildomą akciją. Šis būdas negalios prekybos centruose, tačiau puikiai veiks turguose.


Trečias būdas taupyti gaminant mėsos patiekalus – nepirkti jau marinuotos mėsos. Ši yra brangesnė ir tikrai neapsimoka. Plius marinatas yra padarytas iš pačių pigiausių sudedamųjų dalių, todėl tikrai nėra pats sveikiausias. O ir mėsai jau galiojimo laikas artės į pabaigą dideliais tempais.


Paskutinis būdas – tai nepamiršti lyginti kainų tarp prekybos centrų. Ypač didesniuose miestuose, prekybos centrai yra šalia vienas prie kito. Jei nepatingėsite apeiti jų visų, savo mėsos patiekalams ar patiekalams iš faršo galite sutaupyti didžiulius kiekius pinigų. Tam yra sukurta daugybę interneto tinklapių, jums nereiks vaikščioti ir lyginti kainų. Tiesiog turėsite nueiti ten kur pigiau. Jei turite išmanųjį telefoną, nepatingėkite parsisiųsti programėlių, kurios puikiai padės palyginti kainas.


Būdų taupyti šiais laikais yra nemažai, tiesiog tam reikia skirti laiko. Sutaupytas litas – uždirbtas litas, o uždarbis gali būti labai ribotas šiais laikais, todėl stenkimės taupyti ir už tą pačią pinigų sumą, galėsite pirkti daugiau ir dažniau palepinti save ir visą savo šeimą. Už sutaupytus pinigus tarkim nupirksite saldainių ar sausainių, o jų jūsų vaikai tikrai neatsisakys ir jums už tai padėkos. Sėkmės taupant, nes tik taupydami mes galime gyventi geriau.

Comments

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)