Devyni autoriai, kurių knygos uždraustos
Parduoti nekainuoja

Patogus ir greitas pervežimas Lietuva Danija

Lietuva-danija
Ar Jūsų artimieji gyvena Danijoje? Galbūt draugai dažnai važiuoja į Daniją padirbėti ar atostogauti? Nenorite nutraukti bendravimo per atstumą? Panašiai gyvena ne maža dalis lietuvių. Vis dažniau tautiečiams traukiant į Skandinavijos šalis, vis populiaresnės tarp tokių žmonių pasidaro pašto ir kurjerių paslaugos. Jos dažniausiai reikalingos tam, kad būtų galima palaikyti glaudesnį ryšį su į užsienį išvažiavusiais arba tėvynėje likusiais draugais ir artimaisiais. Ne paslaptis, kad ne retai pašte pasitaiko įvairių nesusipratimų, be to, bent Lietuvos paštas siuntų ir laiškų į užsienį pristatyti ne visada skuba. Norite nustebinti brangų žmogų artėjančios šventės proga, o gal tiesiog nusiųsti malonią staigmeną, kuri primins Jus? Jums pasisekė, nes maršrutu Lietuva Danija ir atvirkščiai per savaitę net kelis kartus važiuoja vairuotojai, kurie veža ne tik žmones, tačiau ir priima siuntas į užsienį. Tai šauni galimybė greitai ir patikimai nusiųsti savo siuntą iš Lietuvos į Daniją arba atvirkščiai.


Greitis ir kaina


Siųsti siuntas maršrutu Lietuva Danija per pervežėjus tampa vis populiariau. Taip yra todėl, kad tokio siuntimo kaina yra labai draugiška. Jūs galite nusiųsti didžiulį kelioninį lagaminą, prikrautą lauktuvių ir dovanų ir už jį sumokėsite fiksuotą kainą. Toks siuntinys pašte arba siunčiant per kurjerių tarnybą būtų tikrai brangesnis. Kita šios paslaugos populiarumą lemianti priežastis yra greitas ir patogus siuntimas. Įsivaizduokite, kiek reikėtų laiko, kad Jūsų siuntinys iš Danijos pasiektų Lietuvą? Manote savaitės ar poros? Taip, o gal ir daugiau. Argi norite tiek laukti? O jei svarbi proga jau visai čia pats ir norite pasveikinti brangų žmogų kitoje šalyje dar nepraėjus svarbiai šventei? Tuomet turite rinktis siuntų pervežimą mikroautobusiuku. Tokiu būdu išsiųstas siuntinys gavėj1 pasieks vos praėjus parai laiko. Tai puikus kelionės laikas, nes galite nustebinti savo artimą sugalvoję tai vos prieš dieną. Jums tereikia atvežti siuntinį į išvažiavimo aikštelę, pasakyti, kur jį pristatyti, duoti gavėjo numerį ir būsite užtikrintas, kad kitą dieną Jūsų siuntinys jau bus vietoje.

Pristatymas


Jei manote, kad tokiu būdu siųsti siuntas maršrutu Lietuva Danija nėra labai patogu, nes vairuotojas važiuoja tik nuo vieno taško iki kito, klystate. Siunčiant siuntas tokiu būdu galite būti garantuotas, kad siunta iš Lietuvos Danijoje bus pristatyta į gavėjui patogią vietą. Tai reiškia, kad galite siųsti siuntą beveik į bet kokią šalies vietą ir ji pasieks savo tikslą. Tai ypač patogu siųsti siuntinius žmonėms, kurie daug dirba ir retai kada gali atvykti į paštą pasiimti siuntinių. Vairuotojas pristato siuntinius į sutartą vietą ir taip gavėjas atsikrato papildomų darbų, tokių kaip ėjimas į paštą. Tai kone pats populiariausias būdas siųsti lauktuves ir dovanas į užsienio šalis, nes kelionės greitis ir kaina yra nepalyginamai geresni nei pašte ar kurjerių tarnyboje.

Comments

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)