Patogus ir greitas pervežimas Lietuva Danija
Tik legaliai parduodami maisto papildai gali būti veiksmingi

Parduoti nekainuoja

skelbimai nemokamiĮ klausimą, ar yra susidūrę su nebereikalingais daiktais, dauguma nedvejodami atsakytų: „Taip“. Dalis tokių daiktų gali būti perleista šeimos nariams, giminaičiams ar draugams, tačiau kita dalis tegali būti parduota. Pardavimas neretai gąsdina papildomomis piniginėmis ir laiko sąnaudomis, tačiau esama paprasto sprendimo – skelbimai nemokami. Toks būdas yra ir greitesnis. Be to, nemokamai publikuojami skelbimai mažai kuo skiriasi nuo mokamųjų.

Jokių papildomų rūpesčių


Kai kurių skelbimų lentų savininkai orientuojasi būtent į nemokamą publikavimą. Tačiau netgi ir tie, kurie siūlo keletą skelbimo būdų, rūpinasi abiejų variantų patogumu ir privalumais. Mokamas skelbimų publikavimo būdas patartinas tiems, kurie ketina siūlyti ne vieną daiktą. Neretai šiuo būdu naudojasi verslo įmonės. Tam dažniausiai reikalinga registracija. Tokiu atveju, jei talpinami skelbimai nemokami internete, sukuriamas unikalus vartotojo profilis. Dažnai suteikiama galimybė susipažinti su statistika. Be to, mokami skelbimai gali būti redaguojami.


Tačiau tokia procedūra neretai tik gaišina vartotojų laiką. Kai pasirenkami skelbimai nemokami, paprastai neprireikia jokių papildomų asmeninių duomenų – tik paslaugai būtina kontaktinė informacija. Dažniausiai leidžiama nemokamai įkelti vieną skelbimą, todėl jis tinkamas individualiems pasiūlymams. Toks skelbimo būdas yra ir paprastesnis, ir greitesnis, ir patogesnis.

Lygios teisės


Nemokami skelbimai talpinami į tokias pačias kategorijas, kaip ir mokami. Daiktai gali būti ne vien parduodami. Juos taip pat galima keisti ar nuomoti. Gali būti vykdoma paprasta atranka pagal kainą arba miestą. Daugybę vartotojų domina vilniaus skelbimai. Tai suprantama: juk sostinėje pasirinkimas didžiausias. Be to, nemaža dalis susidomėjusiųjų gyvena Vilniuje, netoli jo arba turi patogių galimybių į jį nuvykti. Panašiai yra ir su kitais Lietuvos didmiesčiais: Kaunu, Klaipėda, Panevėžiu ar Šiauliais.


O dar smulkesnių kategorijų yra gausybė. Visi nemokami skelbimai lengvai randami pagal objektus. Tai gali būti paslaugos – pavyzdžiui, nemokami darbo skelbimai, statybos, kosmetologija, netgi turizmas. Viena įdomesnių kategorijų – pažintys. Tie, kuriuos domina tokie skelbimai ieško tiek potencialių antrųjų pusių, tiek bendraminčių susirašinėjimui.
Kita grupė yra prekės (daiktai). Čia galima priskirti nuomai, keitimui ar pardavimui skirtą nekilnojamąjį turtą (butus, namus, žemės sklypus, garažus ir pan.). Taip pat – transporto priemones (pavyzdžiui, automobilius, motociklus, dviračius, valtis ar riedučius), techniką (tai – ir skalbimo mašinos, ir fotoaparatai, ir pramoninės staklės). Daugybę žmonių domina nemokami drabužių, avalynės, aksesuarų skelbimai. Parduodamos ar keičiamos tiek prekės vaikams, tiek ir suaugusiems.

Žiniatinklio privalumai


Nors skelbimai nemokami gali būti publikuojami ir laikraščiuose, vis dėlto žymiai dažniau tam naudojamas internetas. Laikraščiai skaitomi nebe taip dažnai, kaip anksčiau, kai jie buvo viena pagrindinių informacijos sklaidos priemonių. Be to, juos dažniau peržvelgia senyvo amžiaus žmonės. Todėl publikavimo internete būdas padeda pasiekti tikslą žymiai greičiau. Be to, jis aktualus platesnei auditorijai. Privalumas yra tai, kad nemokami skelbimai 24 valandas per parą gali būti įkeliami ir peržiūrimi. Tam tereikia interneto prieigos. Svarbu ir tai, kad skelbimai nemokami ideti į specializuotus tinklalapius greičiau pasiekia potencialius skaitytojus. Tam sukurta itin naudinga skelbimų naujienlaiškio sistema.


Skelbimai nemokami lietuvoje naudojami jau ne vienerius metus. Susidomėjusių jais vis daugėja. Tai – gera galimybė sutaupyti. Juk jei naudojami keli interneto skelbimų tinklalapiai, galutinė suma už tokią paslaugą gali būti visai nemenka. Tokias išlaidas galima būtų padengti nustačius didesnę prekės kainą. Tačiau didesnė kaina pritraukia mažiau potencialių pirkėjų. Taigi, skelbimai nemokami vieniems leidžia greitai, saugiai ir paprastai parduoti tai, ko seniai nebereikia. Kitiems tai – galimybė pagaliau įsigyti išsvajotą prekę.

Comments

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)