Tik legaliai parduodami maisto papildai gali būti veiksmingi
Fotografas – daugiau menininkas nei technikas

Ar lėktuvų bilietai vis dar užsakinėjami telefonu

TelefonasKaip Jūs užsisakinėjate lėktuvų bilietus? Didžioji dalis lietuvių po truputį jau ima pamiršti vizitus į savo mieste įsikūrusius aviakompanijų biurus ir tiek ieško informacijos, tiek kelionių bilietus perka internetu. Juk tokiu būdu sutaupomas ir laikas, ir pinigai. Pasitaiko, kad dar ir lektuvu bilietai kainuoja mažiau perkant internetu nei realiame biure.

Žinoma, aviakompanijų biurai miestuose niekur nedingo ir norintys visada gali atvykę gauti tiesioginę konsultaciją, pasiskaityti lankstinukų apie vieną ar kitą kelionių kryptį. Lėktuvų bilietai vis dar rezervuojami ir telefonu. Tai taip pat patogus ir paprastas būdas gauti greitai norimą kelionę į Jūsų pasirinktą ar konsultanto rekomenduotą šalį. Tačiau pastarasis būdas vis rečiau naudojamas lietuvių. Tai tik į naudą. Mes norime nemažai informacijos išsiaiškinti patys, kur keliauti, pasižvalgyti kainas konkurentų kompanijose ir tokiu būdu rasti patikimą bei pigiausią kelionės variantą.

Taigi šiai dienai lėktuvų bilietus į bet kurią pasaulio šalį galite užsisakyti trimis būdais:

  1. Tiesiogiai apsilankę aviakompanijų biure.
  2. Paskambinę telefonu.
  3. Įsigyti patys internetu.


Trečiąjį būdą dažniausiai renkasi daug keliaujantys ir visą kelionių procesą jau žinantys asmenys. Jie žino patikimas ir geriausiai jų poreikius atitinkančias įmonės, kurių internetiniuose puslapiuose gali įsigyti lėktuvų bilietus. Skambutį naudoja užimti ir daug laiko kelionių paieškoms neturintys keliautojai. Paskambinus į kelionių agentūrą reikės pasakyti norimą kryptį, galimą keliavimo datą bei turimą biudžetą. Pagal šiuos pagrindinius kriterijus kelionių vadybininkai gali surasti keletą ar keliolika kelionių pasiūlymų ir juos išdėstyti telefonu arba persiųsti Jums el.paštu. Tačiau tai atima taip pat nemažai laiko, kol sulauksite pasiūlymo iš agento. Tuo tarpu keliautojų dalis, kuri nori tiesioginio bendravimo ir rečiau keliauja, dažniausiai vyksta į kelionių agentūrų biurus ir bilietus įsigyja ten. Šis būdas yra patikimas ir patogus, jeigu kompanijos ofisas yra Jums patogioje vietoje ir turite pakankamai laiko pokalbiu su kelionių vadybininku. Nuvykę į ofisą gausite išsamią informaciją apie norimą nuvykti šalį, patarimų keliaujant bei kaip elgtis nuvykus, viešbučių pasiūlymus ir kitos Jums rūpimos informacijos. Žinoma, kad visa tai galite susirasti ir pats panaršęs internete.

Tad lėktuvų bilietai nors ir rečiau, tačiau vis dar yra užsakinėjami telefonu. Jeigu šis būdas Jums taip pat vis dar yra priimtinas, galite jį naudoti, tačiau siūlome išmėginti ir užsisakyti sekančiai kelionei bilietus internetu.

Comments

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)