Katalizatorių supirkimas
Įmonių pardavimas

Naujienlaiškių siuntimas tik per profesionalus

NaujienlaiskiaiViena iš efektyviausių interneto reklamos priemonių yra naujienlaiškiai. Tai koncentruotas pasiūlymas el. paštu, siunčiamas asmeniškai, arba tam tikrai grupei suinteresuotų asmenų. Naujienlaiškių tikslas yra sukelti gavėjui norą padaryti tai, ko iš jo prašoma laiške – pirkti, užsisakyti, tapti Facebook profilio sekėju, perskaityti straipsnį ar tiesiog apsilankyti tam tikrame puslapyje. Labai retai naujienlaiškaii yra siunčiami su tikslu tiesiog informuoti. Visuose juose būna kvietimas kažką padaryti.

Siųsti pačiam ar per profesionalus?

Naujienlaiškių siuntimas, kaip ir bet koks kitas reklamos būdas reikalauja tam tikrų žinių, sugebėjimų planuoti, skaičiuoti rizikos faktorius ir rezultatus. Išmokti to galima beveik visiems, tačiau tai užtrunka laiko. Tad natūralu, kad kyla klausimas – kas labiau apsimoka: mokytis visko ir siųsti naujienlaiškius pačiam ar kreiptis į profesionalus.

Atsakymas yra vienareikšmiškas – tik pas profesionalus. Paaiškinsime kodėl:

  • Laišką profesionaliai paruošti gali tie, kas tai daro nuolatos ir per dieną paruošia po kelis laiškus. Paruošimas – tai tekstas + laiško apipavidalinimas, iliustracijos, formatavimas.
  • Laiškams siųsti naudojamos profesionalių siuntimo tarnybų paslaugos. Pabandyti, kaip viskas veikia galima ir nemokamai su MailChimp programa, tačiau nuolatiniam laiškų siuntimui jau reikės profesionalių tarnybų. Profesionali laiškų siuntimų tarnyba – specialius serverius turinti tarnyba, kuri laiškus siunčia iš didžiųjų el. pašto tiekėjų patvirtintų IP adresų. Tai užtikrina didesnį laiškų pasiekiamumą, nes kai siuntėjas yra technologiškai patikimas, per jį išsiųstas laiškas nepatenka į SPAM dėžutę, kur jo niekas nepamatys. Didelius laiškų kiekius siunčiant iš nuosavo serverio, jis gali būti įtrauktas į brukalų siuntėjų sąrašą, tad gresia dideli nemalonumai, nes nutrūks komunikacija su klientais.
  • Labai svarbu žinoti, kiek iš išsiųstų laiškų pasiekė adresatus, kurių adresatų el. pašto adresas yra neteisingas arba neveikiantis. Rankiniu būdu tai padaryti sudėtinga ir užima nemažai laiko, o profesionalios naujienlaiškių tarnybos tai padaro itin paprastai ir greitai.
  • Statistika, kiek kartų buvo parodytas laiškas, kurios nuorodos iš laiško buvo paspaustos yra labai svarbi vertinant naujienlaiškių kampanijos efektyvumą. Siunčiant iš savo pašto dėžutės tokių duomenų surinkti beveik neįmanoma, o naudojantis profesionaliomis paslaugomis visi šie duomenys yra gaunami labai paprastai.
  • Naujienlaiškių siuntimo strategiją profesionaliai gali padaryti tik tie žmonės, kurie su tuo nuolatos dirba, analizuoja savo darbo rezultatus, seka pasaulines šios rinkodaros rūšies tendencijas. Darbas su įvairių sričių klientais, kurie kelia vis skirtingus tikslus labai naudingas, tad iš vienos rūšies kampanijų apie tendencijas spręsti gana sunku.
  • Pas profesionalus naujienlaiškius siųsti yra pigiau. Įvertinkite savo brangų laiką, reikalingas programavimo, tekstų rašymo, naujienlaiškio dizaino bei kitas kainas ir pamatysite, kad tai kainuoja didelius pinigus ir resursus. Taupykite savo resursus ir laiką.

Šios priežastys akivaizdžiai parodo, kad siųsti pačiam neapsimoka. O gal yra kokių minusų? Minusas yra tas, kad naujienlaiškių siuntimas yra atliekamas interneto rinkodaros profesionalų, kurie nelabai nusimano apie jūsų verslo specifiką. Jei neteisingai paaiškinsite, kaip jūs dirbate ar nepakankamai pateiksite kitą informaciją apie savo verslą, gali tekti šiek tiek padirbėti ir su laiško tekstu, ir prisiimti dalį atsakomybės už nepavykusios kampanijos rezultatus. Jei siųsite pats, jums pritrūks žinių apie pačius naujienlaiškius ir šią rinkodaros sritį. Jei siųs profesionalai, jiems pritrūks išmanymo ir jūsų tikslinės auditorijos poreikių supratimo, tad čia būtinas itin glaudus bendradarbiavimas.

Comments

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)