Naujienlaiškių siuntimas tik per profesionalus
Devyni autoriai, kurių knygos uždraustos

Įmonių pardavimas

Imoniu-pardavimasVerslą galima pradėti vos per valandą už beveik 1000 litų. Netikite? Lietuvoje tai ne tik įmanoma, bet ir gana dažnai taikoma praktika. Skaitykite toliau ir sužinokite, kaip savo įmonę įsteigti per 1 valandą.


Pradėkime nuo to, kad įmonės steigimas paprastai užtrunka apie 3-5 darbo dienas, nors dokumentus surinkti galima ir greičiau. Tai galite daryti patys arba kreiptis pagalbos į profesionalus. Jei turite daug laisvo laiko, linkime sėkmės steigiant ir kuo mažiau streso (iš viso jo išvengti nepavyks). Jei vis dėlto nuspręsite įmonę steigti su profesionalų pagalba, turėkite omenyje, kad galima viską atlikti ir greičiau.


Įmonių pardavimas – viena iš tų paslaugų, kurią siūlo profesionalūs įmonių steigėjai. Jie savo lėšomis įsteigia keletą įmonių, tada jas parduoda. Dokumentai sutvarkomi per valandą, įmonė veiklą gali vykdyti jau po valandos.


Įmonės pardavimo kaina – 949 litai. Į šią kainą įeina ir registracijos adresas ir antspaudas, ir banko sąskaita. Jokio 10 000 įstatinio kapitalo jau nereikia – tiesiog pakeičiami duomenys „Registrų centre“ ir viskas, įmonė jūsų. Labai susitaupo laikas, o kainuoja tikrai nedaug.


Kuo naudingas įmonių pardavimas Jums?

 

  • Supaprastinta verslo pradžia iki minimumo – perkate veikiančią įmonę be jokių įsipareigojimų, be jokios vykdytos veiklos.
  • Nepatiriate streso tvarkydami dokumentus, juos rinkdami iš skirtingų institucijų.
  • Nereikia laukti, kol verslas bus įsteigtas. Viskas jau atlikta.
  • Galite iš karto pradėti veiklą, išrašyti sąskaitą ir gauti pinigus į banko sąskaitą. Visi dokumentai sutvarkom i per 0,5-1 val.
  • Paprasta ir patogu, nes perkate įmonę iš profesionalų, kuriems tai kasdieninis verslas.

Viskas, ko jums reikia – asmens dokumentas. Visa kita bus sutvarkyta už jus. Tokios įmonės kaip „Apskaita AG“ turi pasiruošusius visus dokumentus, kuriuos parengė teisininkai, išmanantys visas įmonių pardavimo plonybes.


O kaip dėl pavadinimo? Kartais būna tokių situacijų, kai žmogus niekaip negali sugalvoti pavadinimo. Arba sugalvotas pavadinimas jau yra naudojamas arba registruotas, kaip prekės ženklas. Tokiu atveju reikia viską pergalvoti iš naujo. Šį „kūrybinį“ darbą profesionalūs įmonių steigėjai ir pardavėjai paprastai jau yra padarę. Jų parduodamų įmonių pavadinimai yra lengvai atsimenami, skambūs ir universalūs. Tereikia tik pasirinkti iš pateikto sąrašo.

Comments

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)