Biuro baldai startuoliams
Renginių organizavimas. Įmonės šventės

Išskirtinės vizitinės kortelės

Vizitines-kortelesVizitinės kortelės kilo iš XIX a., kai vizitai buvo labai reikšmingi. Šiandien vizitinė kortelė – lapelis su žmogaus duomenimis. Kadaise buvo didžiulės telefonų knygos, kur surašoma visa reikalinga informacija, dabar, atsiradus mobiliesiems telefonams ir elektroniniam paštui, vizitinė kortelė atlieka svarbų vaidmenį ieškant naujų pažinčių ir norint išsaugoti svarbius kontaktus. Turbūt pastebite, kad dažniausiai vizitinės yra vienodo dydžio ir panašių atspalvių. Ko gero netgi tarp visų turimų kortelių galėtumėte rasti kelias itin panašias ar net visai vienodas. Vizitinių kortelių standartai yra privalomi, tačiau jie kuriami daugiausiai valstybės tarnautojams ar itin rimtas pareigas užimantiems žmonėms. Pramogų verslo atstovams, menininkams ar kitiems norintiems išsiskirti šiandien vizitinių kortelių gamyba jau siūlo pačias įvairiausias korteles. 

Nestandartinis formatas


Priimta, kad vizitinė kortelė yra standartiškai 6 x 9 cm. stačiakampis tvirto popieriaus lapelis. Atsibodo šis formatas? Pasitelkite fantaziją ir pasigaminkite unikalią apskritimo formos, trikampę ar šešiakampę vizitinę. Tokia vizitinė tikrai bus išskirtinė ir paliks įspūdį. Norint paįvairinti formatą, vizitinė gali būti Jūsų įmonės logotipo formos ar kitos, Jums artimos veiklos simbolikos.

Spalvos


Kokias vizitines korteles labiausiai įsimename? Išskirtinių spalvų. Pabodusios baltos ir kreminės nekelia jokio susidomėjimo. Mus labiausiai žavi sodriai mėlynos, violetinės, ryškiai raudonos ar juodos spalvos kortelės. Dar geriau – neįprasti akcentai, netaisyklingos linijos ar blizgus paviršius. Norit, kad žmonės įsidėmėtų ne tik Jūsų kortelės duomenis, bet ir atvaizdą – vizitinių spauda gamina vizitines su nuotraukomis.

Medžiaga


Visuotinai žinomos yra paprastos popierinės vizitinės kortelės. Žinoma, norint išvengti nemalonumų, geriausia, kad jos būtų kuo storesnio popieriaus, nes kitaip bus lengvai sudrėkinamos ir suglamžomos. Tam išvengti, siūlomos naujausios – plastikinės vizitinės. Tai šaunus pasirinkimas tiems, kurie ieško naujų idėjų savo kortelei. Plastikinė kortelė yra gerokai patvaresnė ir atrodo žymiai rafinuočiau nei popierinė. Dar viena naujiena – skaidrus plastikas. Tai ypač prabangų įspūdį sukeliančios vizitinės kortelės, kurias dažniausiai renkasi stambūs verslininkai ar tarptautinių įmonių atstovai.

Vizitinė kortelė – Jūsų asmenybė mažame formate. Jei norite susikurti išskirtinę vizitinę, nepagailėkite tam laiko. Svarbiausia atsiminti, kad vizitinė turi byloti apie Jūsų veiklą, asmenybę ir pažiūras. Todėl net ir itin originalias vizitines korteles dera kurti gerai apgalvojus visas smulkmenas.

Comments

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)