Renginių organizavimas. Įmonės šventės
Vartų automatika metaliniams vartams

Elektroninės parduotuvės nuoma

El-parduotuves-nuomaPradėti verslą yra sunkoka. Ne dėl to, kad reikia steigti įmonę, dalį laiko skirti daugiau popierizmui, administravimui, o ne tiesioginiams darbui. Sunku todėl, kad pradžioje reikia nemažai investicijų į tai, kas atneš pelną per pusmetį ar vėliau. Tai pat galima apibūdinti ir tą verslą, kuris užsiima el. prekyba.


Lietuvoje labai daug el. parduotuvių. Tačiau jų nesumažės – vienos užsidaro, kitos atsiranda, ypač, kai yra tyokia paslauga kaip elektroninės parduotuvės nuoma. Tai puiki proga pradėti savo prekybos verslą neišleidžiant daug pinigų.


Viskas gana paprasta. Norite savo turgaus prekybos verslą perkelti į virtualią erdvę? Prašom. 39 litai per mėnesį ir jūs jau turite el. parduotuvę. Reikia papildomai nusipirkti interneto vardą už 32 litus. Viskas – galite pradėti fotografuoti savo prekes, dėti jas į internetą, ir nusistatinėti kainas. Prekyba, aišku, suveiks ne iš karto – teks investuoti šiek tiek į reklamą, tačiau su laiku el. parduotuvės gauna savo klientus įvairiausiais kanalais.


Kodėl elektroninės parduotuvės nuoma, o ne kurti pagal užsakymą? Gerai, jei turite pažįstamą programuotoją, kuris gali jums padėti už 100 litų ar prekes. Jei kreiptumėtės į rimtas kontoras, kurios užsiima interneto parduotuvių kūrimu, be 2000 litų interneto parduotuvės negausite. Skaičiuoti mokate – 468 litai per metus ar 2000 litų, kurie yra dar ne galutinė suma?..


El. parduotuvės nuomos paslauga atsirado iš natūralaus rinkos poreikio. Vis daugėja žmonių, nebijančių kurti savo verslą, kad galėtų oriai gyventi. Ne visiems pasiseka, tačiau taip nutinka dėl rinkodaros žinių ir veiksmų trūkumo. Verslumo dvasia čia niekuo dėta. Tiesiog verslo pradžioje reikia priimti teisingą sprendimą ir vietoj pinigų švaistymo pasirinkti taupymą. El. parduotuvė už 39 litus beveik niekuo nenusileidžia tai už 2000. Tiesa, dizainas bus neunikalus, tačiau unikalų galėsite susikurti bet kada, kai užsidirbsite tam pinigų. Tas pats prekių krepšelis, tas pats Mokejimai.lt atsiskaitymo būdas, tas pats prekių grąžinimas – viskas, kas ir priklauso el. parduotuvei, telpa į 39 Lt per mėnesį. Juokingos išlaidos, tiesa?


El. prekybos rinka Lietuvoje dar turi kur augti, todėl dabar gali būti pats tinkamiausias laikas pradėti savo el. parduotuvę. Vėliau gali tekti smarkiau kovoti už savo pozicijas. Aišku, reikia teisingai pasirinkti savo nišą. Bet čia jau kita tema.

Comments

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)