Maxima leidinys – įvairių akcijų ir ypatingų pasiūlymų rinkinys
Išskirtinės vizitinės kortelės

Biuro baldai startuoliams

Į verslo pasaulį atėjo nauja mada: verslai pradedami turint tik inovatyvią idėją. Tai vadinamieji startuoliai (angl. start-up). Tai nepaprastai veržli ir sparčiai plintanti verslo forma. Tokį verslą labai patogu ir paprasta pradėti. Pradžioje tokiam verslui daug nereikia: pakanka kelių bendraminčių su gera idėja ir kompiuteriais. Biurą atstoja virtuvės stalas, o reikalai aptariami per Skype arba kavinėje prie puodelio kavos.

Biuro-baldaiTačiau startuoliui įsivažiavus – ko jiems visiems ir linkime – staiga iškyla problemos, kurios anksčiau bendraminčių-entuziastų visiškai nevargino. Kaip taisyklė situacija užgriūna gana netikėtai: atrodo, dar vakar nebuvo nei poreikio, nei lėšų samdyti papildomus darbuotojus, o kitą dieną staiga sulauki investuotojo ir suvoki, jog norėdamas augti toliau, privalai atidaryti biurą.
Biuras tai ne tik sienos, stogas virš galvos ir darbuotojai – biurą reikia įrengti ir pasirūpinti darbo vieta kiekvienam darbuotojui. Dar vakar prie virtuvės stalo rašius verslo planą ir kūrus programėles, šiandien jau reikalingi biuro baldai. Ką daryti?

Operatyviai į tokį poreikį atsakyti gali išskirtinė įmonė Lietuvos baldų gamintojų tarpe – reikejovakar.lt. Ši įmonė teikia unikalią biuro baldų gamybos paslaugą. Itin greitai – per 1-3 dienas, priešingai nei dauguma įmonių, kurių produkcijos kartais tenka laukti beveik mėnesį – pagamina visus ofisui reikalingus baldus. Kreipęsi į reikėjovakar.lt biuro baldais būsite aprūpinti per trumpiausią laiką: bet kokios paskirties biuro stalai (darbo stalai, stalai kompiuteriams, stalai su pertvarom), spintos, lentynos, papildomi stalčiai ir kiti biuro baldai bus pagaminti vos per kelias dienas, o esant poreikiui – jau kitą dieną.

Tokia reikejovakar.lt teikiama baldų ofisui gamybos paslauga yra nepakeičiama startuolių versle, kur situacija tikrąja ta žodžio prasme gali pasikeisti per vieną naktį. Žinoma, tai ne vienintelis verslas, kur greiti sprendimai lemia viską – bet kurio verslo aplinka kupina netikėtumų: turite kuo skubiau atidaryti naują biurą arba priimti papildomų darbuotojų, o gal šiaip įvyko „nelaimingas atsitikimas“ su darbo stalu? Reikejovakar.lt pagamins jums naują stalą per vieną dieną ir jau rytoj jūsų arba jūsų naujo darbuotojo lauks paruošta darbo vieta.

Comments

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)