Naujovė aksesuarų rinkoje - led laikrodžiai
Kordicepsas – visapusiška sveikata

Pigūs lėktuvų bilietai perkami mažiausiai prieš mėnesį

LektuvuVis daugiau žmonių rezervuoja lėktuvų bilietus internetu per specializuotas interneto svetaines. Deja, pigių skrydžių bendrovių bilietų čia tikriausiai nepapyks rasti. Paprastai jų bilietus galima užsisakyti tik iš pačios bendrovės. Lektuvu bilietai dieną prieš skrydį gerokai pabrangsta, todėl juos vertėtų įsigyti iš anksto. Geriausia bilietą būtų rezervuoti mažiausiai prieš mėnesį, mat pirmiausiai yra išparduodami pigiausi, vėliau brangesni, o galiausiai brangiausi lėktuvo bilietai.

Dažnai pigių skrydžių oro linijos laiko paslaptyje kiek yra likę pigesnių laisvų vietų konkrečiam maršrutui. Todėl prieš apsisprendžiant būtina patikrinti ir įprastų oro kompanijų bilietų kainas, nes šios gali jas sumažinti prieš pat skrydį. Kainas lengvai galima palyginti internetinuose bilietų pardavimo puslapiuose. Reikia atkreipti dėmesį į galutinę skrydžio kainą.

Bilieto kainą paprastai sudaro oro uosto mokestis, degalų, bagažo mokesčiai, bilieto pardavėjo aptarnavimo mokestis. Daugelis oro kompanijų taiko skirtingus mokesčius bagažui, todėl būtina pasitikslinti koks bagažo kiekis leistinas. Leistino bagažo svorio viršijimas gali daug kainuoti. Lėktuvų bilietai internetu yra puikus sprendimas, nes kelionių agentūrose jie paprastai kainuoja brangiau.

Kartais atsitinka taip, kad iš anksto įsigiję skrydžio bilietus, dėl tam tikrų priežasčių negalite leistis į kelionę. Pigūs lėktuvų bilietai dažniausiai nekeičiami ir negrąžinami. Tokiu atveju prarasite sumokėtus pinigus už bilietą. Jei pagal taisykles keitimai galimi, paprastai jie apmokestinami papildomai. Todėl prieš įsigyjant būtina pasidomėti koks yra keitimo, grąžinimo mokestis.
Rezervuojant bilietą galima užsisakyti ir papildomų paslaugų: papildomo bagažo svorio, užsirezervuoti norimą viešbutį, automobilį, nusipirkti kelionės draudimą, apdrausti bagažą.
Kai kurios oro linijų kompanijos maitinimą skrydžio metu įskaičiuoja į bilieto kainą, kitose maisto bei gėrimų galima įsigyti iš pateikto meniu. Taupantys gali įsidėti užkandžių į lėktuvą. Tarpatlantiniuose skrydžiuose maitinimas paprastai būna iskaičiuotas.

Rezervavus bilietą iš anksto, į oro uostą reikėtų atvykti registracijai prieš dvi valandas. Blogiausiu atveju prieš keturiasdešimt penkias minutes iki skelbiamo išvykimo laiko.

Iš anksto įsigyjami pigūs lėktuvų bilietai – puikus sprendimas taupantiems, deja, turintis ir savų trūkumų.

Comments

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)