Nauji butai Vilniuje – puiki vieta naujam gyvenimui
Ką įmonėje veikia buhalteris

Individuali veikla – šuolis į verslo pasaulį

Individuali-veiklaPabodo lankstyti nugarą kitiems? Norite panerti į entuziastingą verslo pasaulį ir užsiiminėti tuo, kas iš tikrųjų suteikia malonumą? Išeitis yra, tai individuali veikla, kuria šiandien gali užsiimti kiekvienas. Pamirškite sudėtingą apskaitos sistemą ir didelius reikalavimus, nesijaudinkite dėl pradinio kapitalo – su individualia veikla viskas yra kur kas paprasčiau. 


Individualią veiklą galima vykdyti dviem būdais: verslo liudijimo arba pažymos pagalba. Iš esmės šios dvi rūšys yra panašios, o skiriasi tik mokesčių mokėjimo tvarka, jų apskaita bei vykdomosios veiklos ribomis. Na, o dabar šiek tiek apie individualiosios veiklos pažymą.


Individuali veikla yra viena paprasčiausių verslo formų, kuria gali užsiimti fizinis asmuo. Šiai veiklai yra taikomas supaprastintas administravimas ir lengvesnė apskaitos tvarkymo forma. Žinoma, ji turi kur kas daugiau privalumų. Tai verslo forma, kiekvienam suteikianti šansą įžengti į šį nepastovų ir išmėginimų kupiną verslo pasaulį. Ar jūs esate tam pasiruošę?


Individuali veikla pagal pažymą yra šiek tiek sudėtingesnė verslo forma nei verslo liudijimas, bet tuo pačiu kur kas platesnė. Jai negalioja tokie griežti veiklos apribojimai, o mokesčiai turi būti sumokami pasibaigus einamiems kalendoriniams metams. Didelės atsakomybės čia taip pat nereikia, tačiau privaloma vesti pajamų – išlaidų apskaitos žurnalą ir reguliariai jame viską žymėti. Galima teigti, jog tai yra vienas paprasčiausių būdų užsiiminėti verslu ir už tai legaliai užsidirbti.
Mokesčiai, kuriuos privalo mokėti fizinis asmuo:

  • Valstybinis socialinis draudimas. 28,5% nuo pusės apmokestinamųjų pajamų.
  • Gyventojų pajamų mokestis. 15% mokestis nuo apmokestinamųjų pajamų.
  • Privalomasis sveikatos draudimas. 90 LT mokestis - 9% nuo MMA.

Norint užsiimti individualia veikla ir įsigyti tai įrodančią pažymą, reikia apsilankyti valstybinėje mokesčių inspekcijoje ir joje užsipildyti specialią formą. Tiesa, tai galima padaryti ir namuose. Atsisiųsti internetu blanką, jį užpildyti ir išsiųsti elektroniniu paštu yra paprasta ir gana patogu. Svarbu atminti, jog individuali veikla gali būti kuriama ne ankščiau nei veiklos pradžios dieną, o ją likviduoti – liko 5 dienoms arba ankščiau. Šie procesai yra tikrai gana nesudėtingi, tereikia apie veiklos kūrimą ar jos likvidavimą raštiškai informuoti gyvenamosios vietos mokesčių inspekciją.

Comments

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)