Individuali veikla – šuolis į verslo pasaulį
Pačios netikėčiausios mergvakario idėjos

Ką įmonėje veikia buhalteris

Savas-buhalterisTurbūt nėra tokios įmonės, kurios veikimui palaikyti nereikėtų disponuoti pinigais. Visgi pinigai, kad ir kokie jie bebūtų, gali būti pakankamai „slidus“ dalykas, kurį reikia atidžiai prižiūrėti. Ypatingai buhalterijos prisireikia metų gale, kuomet ateina laikas mokėti mokesčius. Tačiau ką konkrečiai įmonėje atlieka buhalteris?


Turbūt svarbiausias jo daromas darbas yra buhalterinė apskaita. Kaip jau minėjome, buhalterinė apskaita, tai visų įmonės finansų tvarkymas, surašymas. Buhalterio pareiga yra viską žinoti apie įmonės finansus ir juos tvarkyti tiek, kiek tai leidžia įmonės vadovas. Kai kuriose įmonėse buhalterių kompetencijoje yra sąskaitų išrašų spausdinimas, o kai kur buhalteriai yra asmenys, kuriems finansai patikimi visu 100%, taigi jie užsiima algų pervedimų ir pilnaverčiu visų kitų finansinių reikalų tvarkymu.

Visgi, grįžkime prie buhalterinės apskaitos. Kodėl ji tokia svarbi? Vienas iš patogiausių buhalterinės apskaitos privalumų yra tas, kad joje matomos visos įmonės išlaidos ir pajamos. Tai leidžia ypatingai lengvai mokėti mokesčius metų gale. Taip pat buhalterija iš dalies leidžia stebėti įmonės progresą. Pateiktuose skaičiuose bus puikiai matoma kaip keliauja įmonės pinigai. Tuo labiau, kad pateikti duomenys leidžia matyti, kur įmonė išleidžia per daug pinigų ir taip sutaupyti lėšų.


Taip pat buhalterinės apskaitos duomenys neretai yra reikalingi investuotojams bei kitiems žmonėms, kurie gali padėti Jūsų verslui plėstis ar kitaip įtakoti Jūsų ateitį. Be jokios abejonės tvarkingai vedama buhalterija suteiks daug privalumų investuotojų akyse, taigi turėsite daugiau galimybių plėstis.


Tiesa, kai kuriose įmonėse samdyti kelis žmones buhalterijai vesti tiesiog neapsimoka, nes įmonės apyvarta gali būti tiesiog per maža. Tokiu atveju kur kas patogiau yra rinktis buhalterinės apskaitos paslaugas. Įmonės, siūlančios tokią galimybę sutaupys didelį kiekį Jūsų pinigų todėl, kad bendrovės, užsiimančios šiuo dalyku teiks savo paslaugas kur kas pigiau nei pilnu etatu samdomas asmuo, o gaunamas rezultatas vis tiek garantuos aukštą darbų atlikimo kokybę

Taigi buhalteris vesdamas buhalterinę apskaitą atlieka gana daug svarbių dalykų, kurie turi gana didelę tiesioginę įtaką įmonės veiklai, pradedant nuo elementarios apskaitos ir baigiant pavedimų darymu bei algų išmokėjimu.

Comments

plus.google.com/109368721469232071814

Straipsnis taikliai nusako buhalterio svarbą imonei, taciau manau reikia pamineti, kad taip pat labai svarbu uztikrinti, kad sukaupta buhalterine informacija niekur nedingtu ir butu naudojami tinkami buhalterijos serveriai

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)