Roletai – geriausia apsauga nuo saulės
Nauji butai Vilniuje – puiki vieta naujam gyvenimui

Autobusų bilietai internetu. Paprasta ir patogu

Populiarėjant prekių ir paslaugų pirkimui internetu bei vystantis informacinėms technologijoms ir Lietuvoje atsirado galimybė pirkti autobusų bilietus internetu. Tai labai patogu, nes gali susiplanuoti visą kelionės maršrutą, sužinoti autobusų išvykimo, atvykimo grafikus. Galima gauti ir nuolaidų. Populiariausių maršrutų penketukas: Kaunas (stotis) – Vilnius, Klaipėda – Vilnius, Vilnius – Kaunas (stotis), Vilnius – Klaipėda, Kaunas (stotis) – Klaipėda. Nemažai dėmesio sulaukia ir tarp mūsų populiarūs kurortai - Druskininkai, Palanga, Šventoji. Tačiau mano aplankytose svetainėse iš Vilniaus į juos autobusų bilietai internetu nebuvo parduodami. Na gal iki vasaros situacija pasikeis. Pagyvensim pamatysim. Šiuo metu autobusų bilietai internete parduodami į Kautros, Busturo, Vlasavos ir Klaipėdos, Druskininkų, Mažeikių, Telšių, Jonavos autobusų parkų autobusus.

Autobusu-bilietai-internetu

Pirkti autobuso bilietus internetu gana paprasta. Vienoje populiariausių svetainių pirmiausia reikia pasirinkti ar vyksite Lietuvoje ar į užsienų. Po to reikia nurodyti ar norėsite kartu įsigyti ir bilietą grįžimui atgal. Suvedus išvykimo ir atvykimo stoteles gaunamas galimų maršrutį sąrašas. Sąraše paspaudę ant konkretaus maršruto pavadinimo gauname detalų reiso tvarkaraštį. Taip pat reikia suvesti keleivio duomenis ir nurodyti kiek bilietų bus perkama. Apmokėti galima per pagrindinius Lietuvoje veikiančius bankus. Apmokėjus už bilietus atsiunčiamas tai patvirtinantis elektroninis laiškas ir juos galima atsispausdinti.

Autobusų bilietai internetu yra šiek tiek pigesni nei perkant stotyje. Taip pat dažnai siūloma įvairių nuolaidų. Viena iš jų yra „šeimos bilietas“, kuriam taikoma nuolaida net iki keturiasdešimt procentų. Tačiau ja pasinaudoti gali toli gražu ne kiekvienas. „Šeimos bilietą“ gali įsigyti ne mažesnė kaip trijų asmenų grupė, iš jų vienas vaikas ir du suaugusieji. Vienas autobuso bilietas negali būti grąžintas, jei jis priklauso šeimos grupei. Galima grąžinti tik visus bilietus kartu.

Dar viena tobulėjančių technologijų naujovė atsirado Kautros ir klaipėdos autobusų parko transporte. Tai nemokamas internetinis ryšys tarpmiestinuose autobusuose. Na manau, kelionė tikrai neprailgs važiuojant tokiu autobusu. Galima sutvarkyti ir neatidėliotinus verslo reikalus, ir turiningai pailsėti, pasidomėti pasaulio naujienomis.

Planuokite kelionės maršrutą ir įsigykite bilietus Jums patogiu būdu.

Comments

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)