Papuošalai internetu - geros dovanos
Asmeninis fotografas – ilgalaikė profesija

Skrydžiai

skrydžiaiTikriausiai kiekvienas žmogus, planuojantis smagią bei žadančią daugybę šaunių įspūdžių kelionę, pageidauja, jog jų įsigyti skrydziai oro linijomis būtų vykdomi tiksliai, nevėluotų, kadangi, neskaitant laukimo nepatogumų, gali iškilti ir rimtų nemalonumų – tokių kaip pavėlavimas į retai važinėjantį tarpmiestinį autobusą, suplanuotą, itin trokštamą ekskursiją ir panašiai. Taigi, galima teigti, jog tokie netikslūs skrydziai yra pajėgūs sugadinti pačią puikiausią nuotaiką, apėmusią kruopščiai suplanuotos poilsinės kelionės dėka. Visgi, tikriausiai galima teigti, jog skrydziai be persedimu beveik būna visada punktualesni už savo netiesioginius giminaičius dėl pačios paprasčiausios priežasties – du ar daugiau lėktuvų įgauna visada didesnę tikimybę vėlavimui nei vienas. Todėl dažnam žmogui, susiruošusiam keliauti lėktuvu, iškyla klausimas, kokią kelionę yra labiau tikslinga rinktis – išskaidytą į keletą dalių ar tiesioginę?

Be jokios abejonės, visada yra daug patogiau keliauti į pasirinktą šalį lėktuvu, skrendančiu tiesiogiai, kadangi tuomet beveik neiškyla tokių problemų kaip klausimai dėl bagažo atsiėmimo, pernelyg ilgai arba, priešingai, per daug trumpai trunkantys laiko tarpai tarp atskirų skrydžių, nes juk pastaruoju atveju visada iškyla stresinė situacija bandant laiku suspėti į kitą lėktuvą ir panašiai. Pavyzdžiui, netgi šiuo metu labai populiarūs nebrangūs skrydziai is Rygos, tokio artimo ir įprasto lietuviui miesto, dažnai sukelia pačių įvairiausių abejonių retai keliaujantiems asmenims, kadangi iš Vilniaus į Latviją atskridus lėktuvu net ir tokiam sąlyginai nedideliame oro uoste nesunku pasimesti. Arba, natūralu, kad tokia graži šalis kaip Portugalija, dažnai sulaukia turistų, norinčių pasidžiaugti jos nuostabiu klimatu, juk netgi žiemos metu ten galima mėgautis sąlyginai šiltu oru, beveik niekada nepasiekiančiu minusnės temperatūros.  Taigi, galima teigti, kad tiesioginiai skrydziai į Portugalija iš Lietuvos turėtų būti itin populiarūs, visgi, dėl nemažo atstumo jų beveik neįmanoma rasti, taigi tenka tenkintis kelionėmis su persėdimais, kurie, žvelgiant į juos pozityviai, gali netgi tapti privalumais, kadangi, pavyzdžiui, laukiant kito lėktuvo, galima trumpai susipažinti su Helsinkiu ar kitu miestu, kuriame buvo sustota. Sąlyginai panaši situacija būna, kada yra planuojami skrydziai, maljorka pasiekiantys tiesiogiai – vėlgi dėl ganėtinai didelio atstumo. Tačiau, panagrinėjus galimybes, kurias suteikia skrydziai, Egipta iš Lietuvos pasiekiantys be jokių persėdimų, jos gali itin maloniai nustebinti, kadangi einamuoju metu jų yra ganėtinai nemenkai pagausėję.

Daugelis keliautojų džiaugiasi tuo, kas skrydziai Wizzair oro linijų kompanijoje, remiantis jų priimta darbo politika, yra siūlomi nedidelėmis kainomis, o pasiekiamų kelionės taškų tinklas – itin išvystytas. Tarkime, skrydziai is Vilniaus i Londona šios bendrovės dėka gali būti nupirkti už kainą, kuri  tikrai nepasirodys didelė beveik kiekvienam eiliniam Lietuvos piliečiui. Taip pat gali būti nesunkiai surasti pigus skrydziai JAV – Lietuva, bet, be jokios abejonės, į šią šalį tiesioginius reisus yra sudėtinga rasti ir jie kainuos tikrai daugiau nei kelionė į Londoną.

Taigi, galima teigti, kad tiesioginiai skrydziai ne vienam keliautojui – naujokui suteikia galimybę pasiekti savo pageidaujamą šalį atostogoms arba kitam tikslui išnaudojant minimalų kiekį nervinių ląstelių – juk sakoma, kad stipriai jaudinantis pastarosios žūva labai dideliais kiekiais. Juk, pavyzdžiui, likus visiškai nedaug laiko iki kito lėktuvo pakilimo kai kurie keleiviai dar ieško kur link oro uoste jiems reikėtų pasukti ir bijo, jog pavėluos. Visgi, niekas negalėtų ginčytis, jog skrydziai su persėdimu turi ir akivaizdžių privalumų, tarkime, kad ir tokios kelionės suteikiama galimybė per laiką, kurį keleiviams tenka laukti iki pakils kitas jų lėktuvas, greitai susipažinti su galbūt niekada neregėtu miestu, kuriame buvo nusileista. Taigi, tikriausiai neegzistuoja visiškai jokių privalumų neturintys arba tobuli skrydziai, visada vertėtų atsižvelgti į būtent esamuoju laiku turimus poreikius.

Comments

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)