UAB steigimas Vilniuje
Fotografijos kursai

Smulkaus verslo reklama

Smulkaus-verslo-reklamaSmulkus verslas išgyvena gana sunkius metus, tačiau nuo 2008 metų prasidėjusi krizė suteikė ir teigiamų dalykų – postūmį pavieniams profesionalams pradėti dirbti sau ir taip išnaudoti savo profesiją. Ką veikė didžioji dalis apdailininkų ir mūrininkų 2010 metais, kai Vilniuje buvo statomas tik vienas vienintelis daugiabutis? Pradėjo dirbti sau pagal verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą. Namus statėsi ir remontavosi pakankamai daug turtingų miestiečių, tad kai kurie profesionalai ne tik išliko, bet ir sėkmingai pradėjo savo verslus. Krizei baigiantis asmeninis verslas pradėjo plėstis, atsirado poreikis samdytis pagalbą, tad kai kurie verslininkai įkūrė įmones. Aišku, labai daug kam ir nepasisekė, tačiau toks jau tas kapitalizmas ir rinkos ekonomika.


Vienas iš smulkaus verslo sėkmės momentų yra klientų gausa. Kitas svarbus momentas – darbų kokybė ir įsipareigojimų vykdymas. Klientų gausa galima tik jų aktyviai ieškant. Darbų kokybė ir įsipareigojimai – negarantuotas ir ilgalaikis klientų paieškos būdas (per rekomendacijas). Vienas iš klientų paieškos būdų yra internetas. Skelbimai laikraštyje nėra labai patikimas būdas, nes skaitytojas dažnai bijo rizikos bendradarbiauti su nepažįstamais žmonėmis. Smulkaus verslo reklama internete gali būti kur kas efektyvesnis būdas pristatyti save ir paslaugas. Reklamuotis internete gali visi nemokamai. Aukoti reiktų tik laiką. Aišku, reikia mokėti taisyklingai rašyti lietuviškai, išmanyti interneto technologijas, domėtis naujausiomis tendencijomis. Aišku, galima susirasti, kas tai išmano ir už nedidelį mokestį darbai bus atlikti.


Štai keli patarimai, kaip reiktų reklamuoti save internete:


1 Patarimas. Pristatykite save, kaip tam tikros srities ekspertą, pavyzdžiui, Plytelių klojimo meistras – profesionalas arba Patyrusi virtuvės šefė (ne virėja ar šeimininkė). Eksperto pozicija yra gana paprasta – „Aš žinau, ką darau, todėl aš galiu Jums pasakyti, kaip reikia daryti“. Kai kurie profesionalai padaro klaidą ir leidžia potencialiems klientams būti aukštesnėje pozicijoje, nes praleidžia žinutę „aš pildau visus Jūsų kaprizus“. Ekspertas yra žmogus, galinti mokyti kitus. Profesionalas – darbą kokybiškai ir sumaniai atliekantis specialistas. Specialistas – tam tikrą darbą galintis dirbti ir išmanantis žmogus. Nepasiklyskite terminuose.


2 Patarimas. Pasinaudokite savo atliktų darbų ir klientų reputacija. Net jei dirbote tik asistentu, visada galite pasakyti, kad esate profesionalas statybininkas ir svariai prisidėjote prie To verslo centro sukūrimo. Nesvarbu, kad dirbote vos dvi savaites ir nešiojote plytas. Jei iš tikrųjų svariai prisidėjote ir turite patenkintą klientą, paminėkite jį, pristatykite atliktą darbą. Tai veikia, nes reputacija yra labai svarbu.


3 Patarimas. Pateikite vaizdinės medžiagos. Tikrų pastatų ar atliktų darbų nuotraukos yra veiksminga reklamos priemonė. Aišku, tam tikrų specialybių atstovai to padaryti negalės, tačiau visada galima tai padaryti kūrybiškai.


Internetas leidžia sujungti tekstą, fotografiją ir vaizdą. Jei sugebėsite pateikti viską vienoje vietoje – tai taps vertinga medžiaga reklamai internete. Smulkaus verslo reklama nieko nekainuoja, jei tik pasirenkami tinkami kanalai. Apie juos galėčiau papasakoti asmeniškai, jei įdomu, tad susisiekite (el. paštas [email protected]).

Comments

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)