Ar gali židiniai būti įrengti daugiabutyje?
UAB steigimas Vilniuje

Metaliniai stumdomi vartai

Metaliniai stumdomi vartai tampa vis populiaresni. Jie yra labai patogūs naudoti, praktiški ir suteikia daug komforto. Metalinių stumdomų vartų konstrukcija gali būti derinama su standartiniais ar kaltiniais metalo elementais, medžiu.

Stumdomi-metaliniai-vartai

Metalinių stumdomų metalinių vartų privalumai:

  • Užima labai mažai vietos kieme.
  • • Vartų konstrukcija apsaugota nuo deformacijos bet kokiomis oro sąlygomis.
  • • Žiemą, atidarant vartus, nereikia valyti sniego.
  • • Stumdomi vartai gali būti gaminami bet kokio pločio ir aukščio.
  • • Tinka visų gyvenamųjų, negyvenamųjų ir pramoninių objektų teritorijoms.


Metaliniai stumdomi vartai, dar vadinami gembiniais, ypač patogūs tuo, kad neužima vietos juos atidarant. Gembiniai vartai atsidaro stumdomai vartų daliai judant lygiagrečiai tvoros perimetro.

Metaliniai stumdomi vartai paprastai darinėjami specialios automatikos pagalba. Jie juda dėka specialių vežimėlių su ratukais. Gembė ne virinama iš atskirų elementų, o pagaminta iš vientiso metalo lakšto ir parenkama pagal apkrovimus. Tai suteikia vartų konstrukcijai patikimumą ir ypatingą grožį. Stumdyti vartus galima ir rankiniu būdu, jie nereikalauja jokios priežiūros ir tepimo.

Metaliniai stumdomi vartai paprastai pagaminami cinkuoti, kad nerūdytų. Jeigu jie gaminami dažyti, dažymo darbai turi būti atliekami kokybiškai, prieš dažant vartų paviršius būtinai reikia gruntuoti, naudojant tik kokybiškas medžiagas.

Reikia atsiminti, kad metaliniams stumdomiems vartams įrengti reikalingas pakankamas plotas. Norint įrengti stumdomus vartus reikia žinoti, kad jie susideda iš dviejų dalių. Pagrindinė vartų dalis yra lygi pravažiavimo pločiui. Vartų atsvara yra apytiksliai lygi 45% vartų pravažiavimo pločio. Pavyzdžiui, jei vartų pravažiavimo plotis yra 3 metrai, tai bendras vartų ilgis su atsvara bus apie 4,5 m. Šis atsumas reikalingas tam, kad vartai galėtų netrukdomai atsidaryti į bet kurį šoną.

Metaliniams stumdomiems vartams turi būti naudojami du ar trys metaliniai keturkampiai stulpai, neplonesni nei 3 mm storio sienele ir nemažesni kaip 60x60 skersmens. Dažnai naudojami ir betoniniai stulpai, dengti klinkeriu ar kitomis dekoratyvinėmis medžiagomis, atsižvelgiant į bendrą aplinką ar tvoros dizainą. Pirmi du stulpai betonuojami atstumu lygiu pasirinktam pravažiavimo pločui, trečiasis – vartų pamato priekyje priešais galinį stulpą. Trečiasis stulpas reikalingas tik tais atvejais, kai vartų apdaila to reikalauja.

Teisingas vartų pamatas turėtų būti vientisas betono luitas, kurio stiprumo klasė ne žemesnė nei C12/15. Pamato ilgis kiek didesnis už vartų atsvaros ilgį, plotis gali svyruoti priklausomai nuo vartų ilgio ir gali būti nuo 1,2 iki 3,0 m, gylis ne mažiau nei 1,20 m.

Betonuojant stulpus ir vartų pamatą labai svarbu tinkamai išvedžioti arba paruošti vietą elektros laidams, kad vėliau nekiltų sunkumų ar neatsirastų papildomų darbų jungiant vartų pavarą. Kokius laidus reikia vesti, priklauso nuo gamintojo. Svarbu žinoti, kad norint sumontuoti apsaugos daviklius būtina vieną elektros kabelį nuvesti per važiuojamąją dalį į kitoje pusėje esantį stulpą.

Comments

jevgenij

Įdomu ar kaina įkandama paprastam piliečiui.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)