Odontologijos klinika www.stomatologijosklinika.lt
Metaliniai stumdomi vartai

Ar gali židiniai būti įrengti daugiabutyje?

Židiniai užtikrintai kiekvieniems namams suteikia daugiau šilumos ir jaukumo. Tai – namų akcentas, puikus stiliaus elementas. Kadangi šis įrenginys yra gana sudėtingas, jo montavimo darbus saugiausia patikėti savo srities specialistams. Patartina naudingos informacijos ir židinių pavyzdžių ieškoti specializuotuose leidiniuose ar internete. Viena iš svetainių, kur pateikiama glausta informacija ir patarimai jų išsirinkimui – www. ZidiniaiKrosnelesKaminai.lt.

Zidinys-lofte
Matyt, lengviausia įsirengti židinį statant namą. Nors būna, kad židiniai montuojami ir jau pastatyme name. Tačiau ar realu ir įgyvendinama turėti savo namų židinį gyvenant daugiabutyje? Faktiškai – taip, tačiau yra įvairių niuansų. Visų pirma turite išsiaiškinti, ar yra galimybė jūsų name saugiai įrengti, o vėliau ir prižiūrėti dūmtraukį ir židinį. Tai padarius seks kaimynų sutikimo gavimas, kad jūs norite įsirengti židinį ar krosnelę savo būste. Norint atlikti darbus, kurie tiesiogiai liečia namą laikančias konstrukcijas (stogą, perdengimus) arba bendrą nuosavybę (šildymo stovus, balkonus, pamatus, sienas) privalote turėti namo bendrijos arba namo administruojančios įmonės sutikimą. Pagal daugiabučių namų savininkų įstatymą, tam turi neprieštarauti daugiau kaip pusė arba 50 procentų namo gyventojų.

Svarbu, kad židinį galima įsirengti tik daugiaaukščio pastato 1-5 aukštuose. Jei Jūsų namas yra aukštesnis nei penkių aukštų, tada, deja, tokiame pastate židinio įrengti nebus negalima. Išimtis taikoma, jeigu gyvenate viršutiniame namo aukšte. Jei bute sugalvojate statyti židinio kapsulę ir ją apmūrijate, reikia turėti parengtą projektą tam, kad židinys per perdangą neįlūžtų į žemiau gyvenančio kaimyno butą). Jei statote tik krosnelę, tuomet projekto jai nereikia, nes statomas standartinis, sertifikuotas įrenginys.

Sekantis žingsnis, jau turint namo bendraturčių sutikimą, iš savivaldybės architektūros ir urbanistikos skyriaus reikia gauti projektavimo sąlygas. Kad būtų nustatyta, ar židinys gali būti pripažįstamas tinkamu naudojimui, reikia gauti statybos ir statinių naudojimo valstybinės priežiūros skyriaus specialistų sutikimus. Šiame procese turi dalyvauti priešgaisrinės saugos, ir visuomenės sveikatos centro specialistai. Jeigu židinį įrengiant buvo keičiama elektros instaliacija, tada būti turi dalyvauti elektrikai ir namo bendrijos ar administruojančios įmonės atstovas.

Tad jei gyvenate daugiabutyje – židiniai yra įrengiami ir čia, tik tai pareikalaus laiko. Linkime jaukiai įsikurti savo būstą židinių pagalba!

Comments

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)