Gintariniai karoliai - Lietuvos juvelyrų duona
Ar gali židiniai būti įrengti daugiabutyje?

Odontologijos klinika www.stomatologijosklinika.lt

Stomatologijos-klinika
Odontologas yra paklausi specialybė. Kas metai KMU baigia ne vienas odontologas ir iš karto yra išgraibstomas Lietuvos įmonių visuose miestuose. Deficitas? Jei provincijoje tai tikrai taip, nes čia odontologijos klinikų nedaug, jose dirba senieji dantistai, kurių žmonės prisibijo. Pats esu palikęs vienai Šilalės odontologei žymes ant piršto, primenančias, kad vaiko baimė pamačius grąžtą yra didesnė, nei baisiausia pasaka, ar šešėlis prietemoje. Nesididžiuoju savo poelgiu, bet buvau dar darželyje, kai kandau į pirštą ir pabėgau iš kabinėto... Tikiuosi, kad dabartiniai vaikai pas šią dantistę tokių „cirkų“ nebeišdarinėja. Grįžkime prie odontologijos klinikų. Akivaizdu, kad Kaune yra daugiau nei pusė visų Lietuvos stomatologijos klinikų. Kur didelė konkurencija, ten atsiranda terpė prestižinėms paslaugoms. Prestižinė Kauno odontologijos klinika – www.stomatologijosklinika.lt arba dar žinoma kaip Senamiesčio stomatologijos klinika.

Ši klinika įsikūrusi pačiame Kauno centre, kur gyvena turtingi ir žymūs žmonės, tad natūralu tarp šios klinikos pacientų pamatyti ir didesnes ar mažesnes Kauno garsenybes. Klinika įrengta labai gražiai ir jaukiai, todėl kiekvienas pacientas jaučiasi it senovės rūmuose. Tiesa, įrankiai tikrai ne mediniai, o pagal visus reikalavimus irtendencijas dirbantys modernūs ir kompiuterizuoti įrankiai ir aparatūra.

Gydytojai, odontologai, ortodontai ir kitas personalas – profesionalumo viršūnes pasiekę specialistai, kurie nuolatos stažuojasi Lietuvoje ir užsienyje rengiamuose kursuose ir apmokymuose. Tokia investicija į darbuotojus tikrai apsimoka, nes būtent jų suteiktas paslaugas pacientai rekomenduoja vieni kitiems. Geriausia reklama – draugo rekomendacija. Tą supranta ir klinikos vadovai, formuojantys kokybės politiką.

Senamiesčio stomatologijos klinika (www.stomatologijosklinika.lt)  teikia visas pagrindines stomatologijos paslaugas. Estetinis plombavimas, dantų implantavimas ir protezavimas,breketai, dantų balinimas yra populiariausios paslaugos. Taip pat klinikoje atliekama ir kompiuterinė tomografija, padedanti nustatyti žandikaulio problemas. Paslaugos teikiamos ir mažiesiems pacientams – dirba vaikų odontologas. Išskirtinė paslauga – endodontija – šaknies kanalų gydymas. Senamiesčio stomatologijos klinikos specialistai šioje srityje ypač patyrę. Aišku, klinika teikia ir kasdienines dantų priežiūros paslaugas – valo apnašas, gydo dantenų ligas, plombuoja ir t.t. Visi pacientai yra skatinami bent du kartus per metus reguliariai apsilankyti klinikoje kasmetiniam patikrinimui. Senamiesčio stomatologijos klinika – tikro kauniečio klinika.

Comments

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)