Pradedantysis verslas ar "startupas"
Gintariniai karoliai - Lietuvos juvelyrų duona

Unipark ir Ryanair bendradarbiavimas lemia pigiausias parkavimo paslaugas

Ryanair į Lietuvą atnešė tikrą revoliuciją turizmo srityje. Dabar nuskristi savaitgaliui į didžiausius Europos miestus yra kartais net pigiau, nei automobiliu nuvykti iš Vilniaus į Klaipėdą. Ryanair yra neabejotinai pigiausios oro linijos Europoje ir Lietuvoje.


Bendradarbiaujant su Ryanair paslaugų pigumas yra kertinis akmuo. Jei skrydžio kaina maža, tai ir kitos paslaugos oro uoste turi būti taip pat mažomis kainomis. Pavyzdžiui parkavimas Vilniaus ir Kauno oro uostuose yra labai pigus. Tai parkavimo paslaugų tiekėjo Unipark ir Ryanair oro pervežimo kompanijos nuopelnas.

Parkingas-oro-uostas
Unipark parkingas yra patogiose vietose, tad verslininkai ir turistai savo automobilius gali statyti labai arti terminalo ir už mažiausią kainą Lietuvoje - nuo 10 litų parai (yra papildomų sąlygų). Taigi, išvykus savaitgaliui automobilio stovėjimo aikštelė kainuos tik kiek daugiau nei 30 litų. Palyginimui, valanda miesto centre kainuoja 3 litus, taigi para kainuotų 72 litus. Tai net septynis kartus daugiau nei Unipark parkingo kaina.


Kodėl taip pigu? Priežastys yra kelios, tačiau pagrindinė jų yra glaudus bendradarbiavimas su Ryanair. Pigiausių skrydžių bendrovė turi turėti galimybę pasiūlyti ir pigiausią parkingą tiesa? Ryanair darbo principai pritaikomi irUnipark paslaugoms, nes tai leidžia sutaupyti ir pasiūlyti itin nebrangias paslaugas. Vienas tokių principų yra automatizavimas. Ryanair viskas vykdoma automatizuotai, didžioji dauguma paslaugų yra sukurta kaip savitarna. Tai reiškia, kad klientai patys perka bilietus, juos spausdinasi, bagažas priimamas ir tikrinamas irgi automatiškai.Unipark šis darbo principas itin tinka, nes automobilio parkingas gali būti visiškai automatiškas – internetu nusiperkamas stovėjimas, iš anksto susimokama, pastovėjus įvedamas e-kodas ir tada išvykstama. Net jei reikia sąskaitos faktūros, laiko gaišti nereikia. Dėl tokio paslaugų būdo ir įmanoma sutaupyti bei pasiūlyti pačias žemiausias kainas rinkoje.


Jei pigu tai gal nekokybiška? Unipark parkavimo paslaugos yra tas unikalus atvejis, kai teikiamos ne tik pigiausios, bet ir kokybiškiausios paslaugos. Visos stovėjimo aikštelės yra dengtos, saugios (saugomos vaizdo kameromis), todėl paslauga yra visiškai kokybiška.


Ryanair ir Unipark bendradarbiavimas įtakoja ir paslaugų kainodarą kitose stovėjimo aikštelėse ne oro uostuose. Vilniaus oro uostas ir Kauno oro uostas nėra vienintelės vietos, kur Unipark teikia paslaugas už mažiausią kainą rinkoje. Unipark džiaugiasi šiuo tandemu ir galimybe pasiūlyti pigiausias parkavimo paslaugas Vilniuje ir Kaune.

Comments

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)