Tekstai apie viską
Gėlės į namus

Kirpykla - naujas verslo planas

KirpyklaVis gaminu ir kuriu įvairius verslo planus sau ir savo artimiesiems. Praeitą savaitę diskutavome apie kirpyklos steigimą. Mano žmona – profesionali kirpėja, dirbanti viename iš didžiausių Vilniaus kirpyklų tinklų. Kirpėjos darbas – sunkus, nes visą dieną reikia išbūti ant kojų, į pečių lygį pakeltomis rankomis, pasilenkus. Pamenu, žmona grįždavo namo taip nuvargusi, kad kojų nebepanešdavo. Žodžiu, darbas sunkus, tad norisi bent pasvajoti, kad kada nors turės savo verslą.

Ar kur nors matėte 50 metų kirpėją? 40 metų kirpėją retai pamatysite, nes visi nori jaunų ir gražių, neatsiliekančių nuo šiuolaikinės mados tendencijų ir plaukų priežiūros technologijų.

Sava kirpykla būtų idealus variantas pasitikti tą 40-metį (jis už kelių metų).

Kirpykla – gana rizikingas verslas. Visų pirma verslo sėkmė priklauso nuo kelių svarbių momentų:

  1. Vieta. Kirpykla turi būti geroje vietoje, kur netoli gyvena daug žmonių. Vilniuje yra daug didelių naujų kvartalų su gyvenamaisiais namais ir verslo centrais šalia, tad tokių vietų galima surasti nemažai.
  2. Privažiavimas. Vilnius garsėja savo užkimštais kiemais. Jei kirpykla bus viename jų, kai kurie toliau gyvenantys klientai gali nebesusigundyti atvažiuoti net pas savo nuolatinę kirpėją, kuri juos aptarnauja jau 10 metų. Labai svarbu, kad kirpykla būtų gerai pasiekiamoje vietoje, netoli visuomeninis transportas, o iš bėdos ir didesnis prekybos centras, kuris paprastai turi savo automobilių stovėjimo aikštelę.
  3. Biurokratizmas. Kirpykla yra grožio paslaugų tiekėja, kurioje nuolatos yra naudojamos tam tikros cheminės medžiagos. Dėl to yra nustatomi tam tikri reikalavimai įrengimui. Būtina gera ventiliacija, apšvietimas, plautuvės (kanalizacijos sistema). Paprastame bute kirpyklos neįrengsi, todėl ši dalis sudaro daugiausiai investicijų. Popierizmo tvarkyti nemėgsta niekas, tad reiktų samdyti administratorių, o tai jau papildomos išlaidos.
  4. Kolektyvas. Bet kuris verslas gali greitai žlugti be gerai susidirbusios komandos. Kirpykloje tokia komanda – kirpėjos. Bendri interesai, atitinkamos sąlygos, motyvacijos sistema yra labai svarbūs dalykai, nes jei visos kirpėjos žiūri tik savo kėdės, kirpykla gali ir bankrutuoti. Tik vieninga komanda gali suformuoti tam tikrą atmosferą, kuri bus vienas iš klientų traukos objektų. Paprasčiau tariant, klientui turi būti malonu ateiti į kirpyklą, bendrauti su specialistėmis ir neabejoti, ar palikti arbatpinigių už gerą darbą.
  5. Reklama. Kirpykla be reklamos išgyventi gali tik tada, kai ji yra vienintelė kilometro spinduliu. Tada žmonės ją pamato ir vieni su kitais pasikalbėję perduoda informaciją. Deja, tokių kirpyklų Vilniuje beveik nebėra, nes jos stovi tankiau nei parduotuvės. Dažnai pro vienos kirpyklos duris matosi konkurentų įstaiga, į kurią klientas gali nueiti per pora minučių, jei pamato, kad ilga gyva eilė. Tam kad klientas lauktų eilėje, užsirašytų iš anksto reikia ne tik pažinoti kirpėją, bet ir gauti atitinkamos informacijos. Populiariausias reklamos būdas – skrajutės į aplinkinių namų pašto dėžutes. Daugelis jų išmetama, tačiau taip vietiniai sužino apie naują kirpyklą.

Visi šie dalykai susideda į vieną didelį klaustuką. Ar tikrai apsimoka valdyti savo kirpyklą? Ar nenužudys„popierizmai“, ar nesubankrotins seniau įsikūrę konkurentai? Kirpykla – rizikingas verslas, tačiau viską padarius teisingai galima laukti puikių rezultatų.

Comments

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)