Gėlės į namus
Telemarketingas. Pardavimai telefonu.

Kasetės pildymas: apsimoka, bet tik pinigine prasme

Kasetes-toneriai
Anksčiau žmonės nepatikliai žiūrėdavo į spausdintuvų dažų pildymą. „Nepasitikiu jais – naujos kasetės yra naujos, o tos papildytos tai kaip antrąkart naudojami prezervatyvai.“ Panašaus stiliaus sakinį yra ištarę daugelis rašalinius spausdintuvus turėjusių žmonių.


Bet juk logiškai pagalvojus: nauji toneriai kainuoja keliasdešimt litų, o jau turimos ir ištuštėjusios kasetės papildymas kainuoja kone dvigubai pigiau. Ką imtumėt – ar paskolą iš banko su 10 proc. metinėmis palūkanomis, ar iš kitos kredito įstaigos su 5 proc. kasmetine permoka? Rizika blogai papildyti tonerį (ar sugadinti jį transportuojant), žinoma, yra didesnė nei tikimybė nusipirkti jį naują ir brokuotą. Tačiau ar vertas tas nedidelis krislelis rizikos procentine prasme gana didelės permokos?


Ir taip, ir ne. Kasetės papildymas nėra toks jau elementarus procesas ir nors kartais teigiama, kad tai galima pasidaryti namuose, nerekomenduočiau to daryti. Pirma, spausdintuvų toneriai mėgsta sterilumą, o tą užtikrinti namų sąlygomis yra sudėtinga. Į kasetės vidų pakliuvusios kelios dulkės ar kiti nešvarumai gali privesti prie jos išmetimo į šiukšliadėžę. Lygiai tas pats galioja ir vežant papildyti dažų pas tuo užsiimančius specialistus – vertėtų pasirūpinti, kad toneriai (arba vienas toneris, jeigu spausdintuvas nepasižymi spalvomis) turėtų kiek įmanoma sterilesnes sąlygas. Dėti į dėžutę, išteptą spiritu, tikrai neverta, tačiau eiti žemyn laiptais žongliruojant atvira kasete taip pat nereikėtų.


O kokios problemos iškyla perkant minėtus daiktus naujus? Nuvažiuoji į pirmą pasitaikiusią elektronikos parduotuvę, sakinys „canonui baigėsi toneriai“, ir po kelių minučių važiuoji namo, įmontuoji naujus pirkinius į spausdintuvą ir mėgaujiesi turėdamas originalias kasetes su originaliais dažais. Jokio perdėto sterilizmo, jokios (beveik) rizikos ką nors sugadinti, mažiau galvos skausmo. Ir išleista bent perpus didesnė pinigų suma, lyginant su kasetės (-čių) papildymu. Į klausimą, kurį variantą rinktis, vertėtų atsakyti kiekvienam asmeniškai. Mokantis elgtis su elektronika tegul renkasi pirmąjį. Nemėgstantis netikėtų problemų – antrą variantą.

Comments

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)