Kirpykla - naujas verslo planas
Kasetės pildymas: apsimoka, bet tik pinigine prasme

Gėlės į namus

Elektroninė komercija Lietuvoje vystosi gana sparčiai. Per metus atsiranda per 100 naujų elektroninės komercijos sprendimų. Tai tikrai nemažai. Didžioji dalis naujų el. komercijos puslapių yra elektroninės parduotuvės, tačiau po truputį atsidaro ir kiek kitokio pobūdžio prekybos taškai internete – gėlių užsakymo į namus puslapiai. Tai ne paikas bandymas praturtėti, tai tikras verslas, pasaulyje uždirbantis milijonus. Štai populiariausia pasaulyje gėlių parduotuvė 1800flowers.com uždirba kelis šimtus milijonų JAV dolerių per metus. Tai milžiniški pinigai, kurių gali pavydėti visos Lietuvos bendrovės kartu sudėjus.


Puokste
Gėlės į namus užsakomos tiek telefonu, tiek internetu, tiek mobiliosiomis aplikacijomis – programėlėmis. Tai labai patogu ir naudojama gana dažnai. Lietuvoje šis verslas tik prasideda, todėl labai daug konkurencijos čia nėra. Yra keletas didesnių įmonių, kurios teikia tokias romantiškas paslaugas.


Gėlės į namus pristatomos ne pačių floristų, o specialių kurjerių – gėlių išvežiotojų. Kartais jie būna apsirengę specialiomis uniformomis su kibirėlius primenančiomis kepuraitėmis. Tai iš tiesų labai šaunu, tačiau nereiktų pamiršti, kad dovanoti gėles kartu yra labai intymu ir romantiška. Moterims puokštė gėlių gali reikšti daugiau nei brangios dovanos – papuošalai, SPA procedūros, kelionės ir pan. Įspūdinga gėlių puokštė neleis užmiršti dovanotojo ilgą laiką. Jei tai paprastas kurjeris, o ne artimas žmogus – paprastų gėlių gali nebeužtekti. Tada reikėtų parinkti kuo įspūdingesnę ir išraiškingesnę puokštę bei tinkamą pasveikinimą raštu arba iš karto puokštę įteikus – telefonu.
Gėlės internetu užsakomos keliais gyvenimo atvejais. Dažniausiai tai komandiruotės arba tiesiog nekantrumas savo mylimą ir gerbiamą moterį pasveikinti tiesiog darbe, nelaukiant romantiško pasimatymo vakare. Kartais gėles internetu užsakyti tenka ir ligos patale. Kaip dar kitaip nustebinsi mylimą žmogų, kuris rūpinasi sergančiuoju?


Užsakant gėles būtina teisingai užpildyti užsakymo formą įvedant gavėjo kontaktinius duomenis. Jei įsivelia klaida, kurjeris gali pavėluoti pristatyti puokštę laiku, o tai gali sukelti nereikalingų nesklandumų ir problemų. Gėlės asocijuojasi su romantika, o ne su pažadų netesėjimu, tad šioje srityje reiktų labiau pasistengti ir viską susiplanuoti tinkamai.


Gėlės pristatomos visoje Lietuvoje. Skiriasi tik pristatymo kaina, nes didmiesčiuose paprastai logistika būna pigesnė.
 

Comments

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)